Navigation Menu+

Vad har Jesus Kristus gjort för Dig och för mig?

Posted on 23 Aug, 2017 in Guds rike, Tro | 0 comments

 

Ladda ned ljudfilen

Vad har Jesus Kristus gjort för Dig och mig? 

Jag läser ur 1 Moseboken 3:1-13.

Frestelsen: att bli som Gud

3 1 Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: “Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården?” 2 Kvinnan svarade ormen: “Vi får äta av frukten från träden i lustgården, 3 men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö.” 4 Då sade ormen till kvinnan: “Ni skall visst inte dö! 5 Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.” 6 Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. 7 Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. 8

Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. 9 Men Herren Gud kallade på mannen och sade till honom: “Var är du?” 10 Han svarade: “Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig.” 11 Då sade han: “Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?” 12 Mannen svarade: “Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt.” 13 Då sade Herren Gud till kvinnan: “Vad är det du har gjort?” Kvinnan svarade: “Ormen förledde mig och jag åt.”

Detta bibelställe handlar om det sk syndafallet. Människan skapades av Gud för att ha gemenskap med Honom, för att vara Guds avbild och för att Gud och människa skulle kunna glädja sig tillsammans och leva i kärlek och frid med varandra i en relation där man kände varandra. Människan hade en ljuvlig gemenskap med Gud och allt var frid och harmoni, i människans hjärta och på jorden. Det rådde vad som på hebreiska kallas för Shalom, vilket betecknar en djup frid, en harmoni och en ordning.

Men det skedde ett avfall. Människan, i form av Adam och Eva, lurades av Frestaren att försöka bli som Gud, vilket är högmod, och de åt av den förbjudna frukten i ett försök att bli som Gud sedan den dagen är relationen, gemenskapen mellan Gud och människa bruten. Sedan dess är människans hjärta inte längre fyllt av frid, Shalom, utan av en djup inre känsla av att något fattas, något är fel i våra liv och detta “något” söker alla människor efter, och det är vår förlorade relation med Gud. En följd av detta blev att människan blev rädd för Gud och börjar gömma sig, vilket också Adam gjorde när han hörde Herren Gud komma gående.

Människan hade syndat och sedan den dagen kom synden in i våra liv och i vårt hjärta. Synden är inte främst vad vi gör, utan något vi är. Visst säger Guds Ord att flera saker vi gör är synd i Guds Ögon, men det är mycket allvarligare att vi har syndens makt över oss som regerar våra hjärtan och liv. Vi syndar eftersom vi är syndare och eftersom vi har en sk syndanatur.

Människan har i sin syndanatur en motvilja mot sanningen. Hon vill gömma sig för Gud och inte säga som det är: att hon är en syndare i sig själv, och helt hjälplös inför att frälsa sig själv. För att visa människan att hon är en syndare så gav Gud Mose och Israels barn den sk Mose lag, dvs tio Guds Bud på stentavlorna på Sinai berg. Det är dessa budord som säger: Du skall icke stjäla. Du skall icke begå äktenskapsbrott osv. Dessa bud predikas det sällan om idag i vår kristenhet, och det är, för att skoja lite, verkligen synd, för bara genom dem ser människan att hon är en syndare, helt oförmögen att fullgöra Guds vilja för sitt liv och hopplöst förlorad utan en Frälsare inför Gud.

Om vi tex tar budet att Du inte ska bära falskt vittnesbörd, så kan man fråga: vem av oss har talat sanning hela vårt liv? Har Du talat en enda lögn så är Du en syndare. Eller Jesu Ord i den sk Bergspredikan, där Jesus säger att den som ser på en kvinna, observera, en kvinna, det sägs inget om att hon skulle vara gift, men som ser med åtrå på en kvinna som inte är Din hustru, denne person är i Guds Ögon en äktenskapsbrytare. Här måste nog alla män erkänna att Du inte klarar detta bud.

Då står vi där, både jag som talar och Du som lyssnar, och måste säga som det är: jag är en syndare. Jag är helt förlorad om jag en dag ska stå inför Guds Tron och dömas efter min egen rättfärdighet, dvs utifrån mitt eget liv. Vi är helt chanslösa, både Du och jag.

Detta är människans belägenhet efter syndafallet: helt förlorad inför Evigheten. Då kommer Guds plan in för att rädda människan.

Johannes 3:16. Ty så älskade Gud hela världen att Han utgav Sin enfödde Son, för att var och en som tror på Honom inte ska förgås, utan ha ett evigt liv.

Gud älskade människan, trots att hon hade fallit i synd. Guds helighet krävde att människan visades bort från Guds närhet, men Guds kärlek gjorde att Gud inte kunde låta alla människor gå förlorade för Evigheten. Men Gud är inte bara kärlek som en del säger idag, Han är också en helig domare. Gud kan inte se genom fingrarna med synd, det tillåter inte Guds helighet.

Men då sände Gud Sin Ende Son, Jesus Kristus, som blev människa. Det är svårt att förstå vilken oerhörd nåd, vilken kärlek detta är från Guds sida. Gud hade inte behövt göra detta, Gud var inte skyldig människan något alls, tvärtom, människan var skyldig inför Gud. Men Gud sände ändå Sin Son för att betala priset för människans synd och öppna en Väg till Gud, Guds Rike och Evigt liv som inte krävde något alls från människan, förutom att hon omvände sig, tog emot Guds Son och höll sig till Honom genom tron.

Läs ur Kolosserbrevet 2:13-15.

13 Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser 14 och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. 15 Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.

Träkors

Jesus bar all vår synd upp på korsets trä

Jesus tog på Sig alla synder som människan någonsin begått och kommer att begå och bar dem i Sin kropp, upp på korsets trä på Golgata. Jesus tog på Sig straffet från Gud för alla Dina och mina synder. Jesus lät Sig bli hånad, förödmjukad, slagen, piskad och sen till sist korsfäst för Din skull. Jesu kärlek till Dig drev Honom att betala priset för Dig och för mig, för att Du och jag skulle få möjligheten att tillbringa Evigheten med Honom, hos Gud, i himlen, i Guds Rike.

Jesus fick bära ett oerhört lidande för Dig och mig. I Getsemane, den trädgård där Jesus och lärjungarna ofta vistades, bad Jesus i nöd och ångest den sista natten innan Hans korsfästelse. Det står att svetten rann som bloddroppar från Jesus när Han bad till Fadern. Jesus visste vilket oerhört lidande Han skulle få gå igenom för att köpa Dig och mig fria från syndens makt och dess straff.

Jag trodde när jag var liten att det var smärtan av spikarna som Jesus fruktade mest, men det var den lilla biten, även om Jesus var en människa fullt ut och det därför såklart gjorde ont för Honom. Men det stora lidandet, den stora smärtan, var att bära all världens samlade synd, skuld, ångest, smuts, nöd och ondska i Sin kropp upp på korset. Bördan för detta var så stor att Jesus, Guds Son själv, dignade under bördan, men Han fick kraft från Gud Fadern och hjälp av en människa att bära själva korset ut till platsen för Jesu korsfästelse.

Jesu kärlek till Dig och mig visar sig också i Hans ödmjukhet och tålighet i Sitt lidande. Jesus lät sig bli hånad och förödmjukad utan att ge igen. Det är en ofattbar kärlek och ödmjukhet som gör att Guds Son bara står där, utan att lyfta ett enda finger för att försvara Sig. Det enda Jesus hade behövt göra vore att öppna Sin Mun och be Fadern sända tolv legioner med änglar, och alla Jesu fiender hade fallit döda ner på marken inom ett ögonblick.

Men Jesus gjorde inte så. Av kärlek, outgrundlig kärlek till Dig och mig, så tog Han emot slagen, tog Han emot hånet, föraktet, törnekronan och till sist spikarna genom Sina Händer och Fötter. Tänk vilken oerhörd ödmjukhet detta vittnar om. Tänk vilken oerhörd kärlek detta visar på.

När Jesus sedan tog Sina sista andetag på korset så sa Han: det är fullbordat. Det verk som Fadern hade gett Sonen, Jesus Kristus, i uppdrag att utföra hade Han gjort, från Sitt första andetag till det sista. Jesus kom av flera anledningar, tex för att tala Guds Ord, som finns nedskrivna i Evangelierna.

Men Jesu främsta och viktigaste uppgift var att gå till korset. Där utplånade Han synden för tid och Evighet, och öppnade Vägen till Gud Fadern, till Guds Rike och till himlen. Vem Du än är, vad Du än har gjort, så har Jesus Kristus dött även för Dig. Det enda Du behöver göra är att genom tron ta emot Honom och tro på Honom, Jesus Kristus, på de Ord Han talade och på Hans verk på Golgata.

All synd är betald för. Gud kräver inget av Dig, annat än att Du tror på Hans Ende Son och böjer Dig inför Honom. Oavsett vad Du gjort i Ditt liv så står Jesus med öppen famn och säger: kom till Mig! Jag har förlåtit Dig. Dörren till himlen, porten till Evigt liv, står öppen.

Och genom att ta emot Honom så får Du inte bara evigt liv i himlen, utan även här på jorden ett förvandlat liv. Du blir en ny människa, framför allt till det inre. Du får ett hjärta fullt av kärlek till Gud och människor och en framtid och ett hopp som håller att bygga på även genom döden. Det Jesus Kristus gjorde för oss håller för både tid och Evighet.

Allt Du behöver göra för att få evigt liv är att böja Dina knän, säga som det är: Jesus, jag är en syndare. Tack, Jesus, att Du tog alla mina synder på Dig upp på korset för att ge mig evigt liv. Nu tar jag emot Dig, syndernas förlåtelse och det eviga liv som Du vill ge mig.

Det finns också något som man inte talar så mycket om inom kristenheten idag, men som Bibeln talar tydligt om. En dag ska vi alla stå inför Tronen, både Du och jag, och då ska Människosonen, Jesus Kristus, Guds Son, döma mellan levande och döda. En del får träda in i himlen och tillbringa en Evighet med Jesus Kristus som kommer att vara så underbart så att ingen människa kan förstå det här i livet på jorden.

Som jag visat så är både Du och jag chanslösa inför Gud utifrån oss själva. Jag tror att vi kommer att känna igen varandra Den Dagen, och då kommer en del att inse att det som väntar dem är något fasansfullt. Jag vill inte att någon på Den Dagen ska kunna säga: Konrad, varför teg Du om detta? Du visste att både himmel och helvete fanns och Du visste att Jesus gjort allt klart för mig och min familj, men Du sa inget!  Varför? Vad för skäl kan Du ge för detta? Om jag då svarar: jag ville att Du skulle tycka om mig, jag ville inte oroa Dig, vore det ett kärleksfullt svar? Nej, det skulle tyda på en likgiltighet inför andras väl och ve.

Bibeln, Guds Ord, talar bara om två alternativ. Det talas aldrig om något tredje alternativ. Bibeln talar heller aldrig om att någon allmän tro på “ett högre väsen” eller ens Gud kan frälsa oss, utan bara Jesus Kristus och tron på Honom. I Apostlagärningarna 3:11-12 står det:

11 Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten.  12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

Och i Johannesevangeliet 14:6 säger Jesus: Jag Är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom Mig.

Jesus själv säger: det finns bara en enda Väg till himlen, och det är genom tron på Mig. Ingen människa, vare sig en mäktig politiker eller en vis man, kan hjälpa Dig.

Nu anser jag i och för sig att vi kristna mest ska tala om himlen, om frälsningen i Kristus, om Golgata, om nåden och Guds godhet. Det är vad som för de allra flesta till himlen. Men alla måste komma ihåg, även den kristne, att budskapet är på riktigt, på allvar, och att det gäller liv och död. Vi ska inte prata om helvetet i tid och otid, men vi måste komma ihåg att det finns ett allvar i detta. En dag kommer Gud att döma mellan levande och döda, och ingen människa som träder fram i sig själv kommer att ha en chans.

Men den som tror på Kristus har inför Gud fått, av nåd genom tro, en rättfärdighet som inte är hennes egen. När den som tror på Kristus och som blivit född på nytt ska träda fram inför Gud så kommer Gud att se på Kristus. Det som Jesus gjorde och vann åt mig på jorden, Jesu fullkomliga lydnad, renhet och fläckfria liv kommer att räknas som om det tillhörde den kristne. Det är ett budskap som låter för bra för att vara sant, men det är sant. Detta innebär att Gud vid domen kommer att säga: frikänd! Inte för vad jag har gjort och inte gjort, utan tack vare vad Jesus Kristus gjort för mig och Dig.

Kärnan i det kristna budskapet är enkelt. Kristus dog, Kristus uppstod, och Kristus ska komma tillbaka en dag och upprätta Sitt Rike. Och Jesus Kristus vill inte bara ge Dig evigt liv i himlen, utan även ett förvandlat liv här på jorden. Det Jesus har gjort i mitt liv, hur Han har fyllt mitt inre med överflödande liv, det kommer Han att ge även Dig.

Detta är vad Jesus Kristus har gjort för Dig och mig. Det är ett budskap som är nästan ofattbart underbart och stort, men det är sant. Jesus har gjort allt klart, så allt Du nu behöver göra är att komma till Jesus, ta emot Honom och tro på Honom, så får Du syndernas förlåtelse och evigt liv i himlen. Det är ju ett helt ofattbart stort löfte.

Att få höra Jesus själv säga: Konrad, Dina synder är Dig förlåtna, det får mig ännu idag att vilja gråta av tacksamhet och sätter mitt hjärta i brand av kärlek till Jesus Kristus. Tänk att Jesus har förlåtit mig allt jag gjort, det är ofattbara ord.

Och hos Jesus får Du dessutom här på jorden ett förvandlat, rikt och härligt liv. Jag skulle aldrig i livet byta tillbaka till mitt gamla liv, trots att jag har fått gå igenom en hel del svåra saker sedan Jesus kom in i mitt liv. Men jag byter ändå aldrig tillbaka. Aldrig. Detta liv är det bästa som finns, och i himlen blir det ännu bättre.

Till Dig som lyssnar idag, vill jag säga att det finns en Väg till himlen och evigt liv. Det finns en förlåtelse för alla Dina och mina synder. Gud har öppnat en Väg genom Sin Son, Jesus Kristus, och den som tar emot Honom och tror på Honom får istället för Guds Dom en dag möta Guds Nåd, Guds gränslösa kärlek, och får träda in i ett liv, ett evigt liv, som inte går att beskriva. Men det är en tillvaro fylld av sådan underbar sång, sådan himmelsk glädje, sådan djup frid, dvs lugn och ro, och en sådan gränslös kärlek. Och det enda som kommer att föra Dig in dit, in i himlen, det är tron på Kristus, Jesu verk på Golgata, som ger Dig tillträde till Guds Nåd, Guds gränslösa nåd.

Jag tänkte avsluta med att sjunga en sång. Den är speciell för mig av många skäl, inte minst för dess underbara och ljuvliga text som är djupt gripande. Men den är också speciell för mig eftersom det var min älskade mormors, Inga-Maria Grönlunds, favoritsång. “Det enda som bär”

DET ENDA SOM BÄR NÄR ALLTING ANNAT VACKLAR

 Det enda som bär när allting annat vacklar, det är Guds nåd och hans barmhärtighet.

All jordisk berömmelse och glans den slocknar, när sist jag står hos Gud i härlighet.

Det enda jag vet det är att nåden räcker,

att Kristi blod min synd, min skuld nu täcker.

Det enda jag har att lita till en gång,

det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd.

 

Det enda som står igenom alla tider, är Kristi kors och blodets säkra grund.

Ty allt vad jag byggt av hö och strå det faller. Det varar blott en kort, en flyktig stund.

 

Det enda jag har inför den vita tronen, det är en frälsad själ. Halleluja!

Och detta är nog ty all min synd blev sonad när Jesus dog för mig på Golgata.

En dag ska vi alla träda fram inför Guds Tron, och då finns det bara en hand som jag vill hålla i, och det är Jesu Hand. Det är den enda hand jag kan hålla i Den Dagen, och det är den enda hand som då kommer att göra Dig trygg. Tänk att få ha Jesus Kristus som sin vän, broder och Frälsare när man en dag ska träda fram inför Guds Tron. Det är ett saligt hopp, ett underbart hopp.

Herre Jesus Kristus, tack att Du bar all vår synd och skam upp på korsets trä. Tack att Du har öppnat Vägen upp till himlen, in i Guds Rike och till Gud Fadern. Äran tillhör Gud och Lammet som har vunnit oss med Sitt blod. Jag ber nu att Du låter människors hjärtan få bli berörda av dessa ord. Låt dem få upp ögonen för att det kommer ett liv efter detta, och att det är bara Du, Jesus Kristus, som då kan frälsa en människa.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This