Navigation Menu+

Guds Rike

Posted on 29 Aug, 2017 in Guds rike, Tro | 0 comments

 

Guds Rike

Ladda ned ljudfilen

I Matteus 6:33 sa Jesus: sök först Guds Rike och Hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.

När en människa fått finna Guds Rike och komma in i det, faller resten av livet på sin rätta plats. Livet blir inte fritt från vare sig bekymmer, prövningar eller lidande, men det blir liksom på sin rätta plats, det blir en grund som håller att bygga på.

Natten innan min frälsning talade Herren till min mamma, och som alltid när Herren talar så är det ljuvliga Ord. Herren sa bland annat: i världen gäller kraft, styrka och mod, men i Guds Rike gäller nåd, frid och barmhärtighet med de svaga.

Guds Rike

Guds Rike är fullt av skönhet

Jag älskar att tala om Guds Rike. Jag älskar att tänka på Guds Rike. Det är ett ljuvligt Rike, helt annorlunda än de riken vi ser här i världen. De riken vi ser här, som tex Putins Ryssland och Trumps USA, grundar sig just på styrka och makt, och deras ledare är i mångt och mycket personer som strävar efter makt.

Men Guds Rike är helt annorlunda. Guds Rike är grundat på nåd, frid och barmhärtighet. Det är inte grundat på makt. Och Konungen i Guds Rike, Herrarnas Herre, Jesus Kristus, strävar inte efter makt, utan efter att få visa och ge nåd. Herren Jesus Kristus är en Konung som älskar att ta till sig det svaga och skadade. Han älskar att förbarma sig över dem som är slagna och illa medfarna.

Herren Jesus Kristus är också Ödmjukhetens Konung. Han är full av värdighet, men Hans makt grundar sig just på Hans nåd. Jesu Nåd gör att Han älskar att ta till Sig just det som ingenting är, det som är bortstött och föraktat.

När Jesus vandrade omkring här på jorden var det just de utstötta, såsom prostituerade, tullindrivare, spetälska, de som inte ansågs vara värda något, dessa drog Jesus till Sig och gav en plats i Guds Rike.

I Guds Rike råder också frid. Den som inte fått möta Jesus Kristus har svårt att förstå vad sann kärlek är, sann glädje men också vad sann frid är. Det är en djup känsla av vila. Av inre ro. En slags djup känsla av att allt är precis som det ska. Den djupa, bestående friden kan Du bara finna hos Jesus Kristus och i Guds Rike.

I Guds Rike regerar Jesus Kristus som Konung, men Han regerar på ett helt annat sätt än jordiska kungar. Han regerar genom nåd och barmhärtighet. Livet i Kristus handlar också om ett liv i seger, men idag anser jag att vi ofta inom kristenheten har en ytlig bild av vad seger är. I Guds Rike segrar man i mångt och mycket genom att kapitulera. Ja, det kristna livet är också en kamp för det goda, för Guds Rike, men det är en annorlunda kamp.

På Golgata kors visar Jesus hur man segrar i Guds Rike. Genom att offra sig själv av kärlek. Att lägga ner sitt liv för att andra ska bli frälsta. Vi bör likna vår Frälsare. Inte få Guds Rike genom att ta saken i egna händer, få något att hända, utan genom att ödmjukt lägga ner våra liv vid Jesu Fötter.

Det finns idag Kingdom movements  och Dominion Theology som försöker själva få Guds Rike att komma. Man vill förbereda Jesu Återkomst genom att först inta landet. Jag anser att det blir helt fel. Det är inte genom mänsklig ansträngning som Jesu Återkomst sker, utan genom Guds Nåd, Guds kraft, Guds Härlighet. Det blir som zeloterna på Jesu tid, man försöker få Guds Rike att komma i egen kraft. Det är inte rätt och kommer aldrig att lyckas. I så fall får ju människan äran för Jesu Återkomst och Guds Rikes ankomst, men det är Gud som all ära ska ha.

Guds Rike kommer också stilla och nästan obemärkt. En del förkunnare idag försöker få det att komma med så mycket buller och bång att jag, om än fd RO/kapten vid fallskärmsjägarna, nästan blir rädd, om än mest på ett andligt plan. Man står och ropar “fire” och jag fylls av obehag.

Nej, Guds Rike kommer stilla, och i frid. Guds Ande för alltid med sig en djup frid, även när vi visas tillrätta. Vi kan se denna kontrast mellan människans bild av hur Messias och Guds Rike skulle komma på Jesu tid, och hur Gud handlade.

Teologerna på den tiden trodde att Guds Messias skulle komma och med buller och bång, genom makt och våld, driva ut romarna och återupprätta Kung Davids rike. Men det var inte Guds vägar.

Jesus Kristus, Guds Son, Herrens Smorde, kom till jorden så stilla och obemärkt att väldigt få kände igenom Honom eller förstod vad som var på väg. I trettio år höll Han sig stilla, levde i utkanterna av Israel, på landsbygden, och höll inte en enda predikan, gjorde inget väsen av Sig. Han levde ödmjukt och stilla i lydnad mot Guds bud och Ord och lydde Sina jordiska föräldrar, Josef och Maria, i allt. Detta är så långt från mänskliga vägar, mänskliga planer, mänsklig visdom, och jag tror att vi har mycket att lära om Guds Vägar genom att betänka detta.

Guds Rike går framåt genom att vi förkunnar Guds Ord, men vi får inte glömma bort “det lilla”, det som sker i det tysta. Guds Rike är som lite surdeg som steg för steg syrar hela degen. Guds Rike kommer sakta, inte på snabba hästar.

Guds Rike kommer också genom att vi kristna inte bara förkunnar det i Ord, utan även i handling, i vår vardag. Genom att vi visar andra respekt. Ger ett tröstande ord. Lyssnar på någon som är ledsen. Att vi uppmuntrar någon som är sjuk med ett kort eller ett besök. Att vi visar omsorg om de små och svaga.  Visar någon tålamod och kärlek, när vår gamla människa skulle vilja ställa sig och skrika. Att vi visar vänlighet mot andra. Att vi ber för dem. Om detta görs i och av kärlek så är det dyrbart i Guds Ögon. Glöm inte bort det lilla, det som sker i det tysta.

Något av mina favoritord, den del jag älskar allra mest, ur Bergspredikan är Saligprisningarna. Här ser vi ännu ett bevis på att i Guds Rike så är nästan allt precis tvärtom, raka motsatsen, mot hur det är i denna världen. Det är omöjligt för en människa som tillhör denna världen, som inte är född på nytt, att glädja sig när andra talar illa om dem. Det är inte alltid så lätt för oss kristna heller, men jag säger som Bonhoeffer: Guds Son har talat det, och jag har bara att lyda. Men det är också något vi får lära oss allt mera när vi växer till i Nåd och växer i Kristus. Men det är nog omöjligt om Du inte fötts på nytt och fått bli medborgare i Guds Rike.

Detta är också orsaken till att det är, som Jesus säger i Johannesevangeliet 3:5 när Herren talar med Nikodemos: om Du inte blir född på nytt så kan Du inte se Guds Rike. Guds Rike är så fundamentalt annorlunda att för att se det, förstå det och lära känna det så måste Du först omvända Dig, dvs med Ditt hjärta och sinne vända Dig bort från denna världen, och istället vända Dig med allt Ditt hjärta och sinne till Herren Jesus och Guds Rike. Men omvändelsen måste också följas av pånyttfödelse och dop i Den Helige Ande för att Ditt liv med Herren och i Guds Rike ska kunna blomma ut och bära frukt. Om Du inte blir född på nytt kan Du inte se Guds Rike.

Så många kristna idag söker kraft, auktoritet och styrka i sig själva och ofta även åt sig själva, men de har glömt bort att Guds Rike är av ett annat slag.

I Guds Rike är Herrens nåd oss nog, ty kraften fullkomnas i svaghet. I Guds Rike gäller att den som är svag, han är stark. I Guds Rike gäller att jag ska bli allt mindre och allt svagare, så att Jesus Kristus ska kunna växa i mig och bli allt starkare. Det är så Guds Rike går framåt: Han ska bli större, och jag ska bli mindre, som Johannes Döparen sa.

I Guds Rike råder frid, på hebreiska shalom, vilket betecknar ordning och djup harmoni. I Guds Rike råder en djup vila. I Markusevangeliet 4:26-34 står det:

26 Jesus sade: “Guds rike är likt en man som sår säd i jorden. 27 Han sover och stiger upp, natt följer på dag och säden kommer upp och skjuter i höjden, han vet själv inte hur. 28 Av sig själv ger jorden gröda, först strå, sedan ax och därefter fullmoget vete i axet. 29 Och när grödan är mogen räcker han genast ut skäran, eftersom skördetiden är inne.”

Så är det i Guds Rike, så är det när man växer till i Kristus. Det är då Gud som bygger, Gud som ger växten, inte människan. Vad som kommer an på oss är att vattna jorden, vilket vi gör tex genom att läsa Guds Ord, be eller lyssna på förkunnelse av Guds Ord, sedan kommer växten av sig självt. I Guds Rike handlar väldigt mycket om att förbli i Kristus och trons vila, söka ledning för sina steg hos Herren och sedan låta Honom stå för alla resurser.

När Herren vill ha något utfört för Guds Rike så står Han för allt som behövs. Herren förser. Han ger de ekonomiska medel som krävs, den tro, smörjelse, nådegåvor, kraft och annat som behövs. Människans uppgift är att be, följa Guds ledning och vattna jorden, allt det andra är Guds verk, Guds sak. Orden “låt Ditt Rike komma, låt Din vilja ske” visar hur detta går till. Människan ger sin till

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This