Navigation Menu+

En kallelse till bön

Posted on 1 Aug, 2017 in English | 1 comment

En kallelse till bön

 

I Matteusevangeliet 7:7 säger Jesus: be, så ska ni få, sök, så skall ni finna, bulta, så ska dörren öppnas.

Med dessa ord visar Jesus i mångt och mycket vad bön är. Det handlar om att be av hjärtat, be lite lätt desperat, som om det gällde livet, och bulta ivrigt. Jag tror personligen att en svår tid väntar för vårt land och folk, svårare än på mycket lång, lång tid.

Men jag tror också att Himmelens Gud hör våra böner och att Han är mäktig att vända på alltihopa. Gud är mäktig att vända på detta, för åt Jesus Kristus har givits all makt i himlen och på jorden. Jesus sa också i Markus 10:27: för människor är det omöjligt, men inte för Gud, ty för Gud är allting möjligt.

Bön vid kors

Be så skall Du få

Men det är tid att börja be. Jag uppmanar Dig att be med ett brinnande hjärta, som om det gällde livet. Vårt land står inför en mycket svår tid, och det är bara Guds Hand som kan ändra på detta nu. Och Guds Hand börjar röra Sig när vi rör vid Herrens Hjärta, och det gör vi genom innerlig, kärleksfull och uppriktig bön. Använd inga metoder, tekniker eller listig beräkning och manipulation, utan bara träd fram inför Herren som ett barn som går till sin kärleksfulle Far. Bara tala med Honom som ett helt naturligt samtal i en relation byggd på kärlek och tillit.

Men det är hög tid att vi kristna börjar be. Det är tid att vi ödmjukar oss och ber till Gud. Om nåd för vårt land och folk. Om nåd för den by vi lever i. Om nåd för våra medmänniskor. Att folk får vakna upp och se vart de är på väg. Om en nöd över synden i vårt land och hos vårt folk. Om en djup förkrosselse och ett uppvaknande för vårt land och folk. Jag känner att vi kristna får börja inse att det är allvar. Vi har inte all tid i världen på oss att få rätsida på detta.

Och be för vår kristenhet. Om ett uppvaknande för vår kristenhet, som i ganska så stor utsträckning sover en djup törnrosasömn. Inte alla, men många. Att vår kristenhet återigen ska få en nöd på sina hjärtan för dem som riskerar att gå förlorade. Att vi återigen ska få en äkta kärlek till Jesus och våra medmänniskor. Att predikanter ska vakna upp, att deras hjärtan ska sättas i brand, att de ska få mod och kraft från höjden att förkunna Guds Ord som det står skrivet.

Att de ska våga börja tala om syndens allvar, nödvändigheten att omvända sig, bli född på nytt och lämna synden bakom sig. Detta tror jag att vi bör be om. Och be att våra förkunnare ska våga börja vara en röst som ropar i öknen, till vårt samhälle, till våra makthavare, till våra församlingar, som likt Johannes Döparen var en klar röst till Herodes för hans synd med Herodias.

Våra förkunnare måste få mod och kraft från höjden att tala om det som sker nu utifrån Guds Ord. De behöver få modet att kalla synd för synd. Be att de får modet att säga vad Guds Ord lär om Israel, om äktenskapsbrott och sex utanför äktenskapet, om allvaret i skilsmässor och abort, om homosexualitet, om pornografi. Inte tala för att döma, utan för att vägleda och tala om vad Guds Ord faktiskt säger. Jag tror att vi måste börja våga tala om vad Guds Ord säger. Vi kan inte få ljus och vägledning för våra liv om vi döljer lampan, dvs Guds Ord. Det är Guds Ord som ska vägleda våra liv och lära oss skilja mellan rätt och fel, gott och ont.

Nej, ingen av oss är perfekt eller utan synd, vi stapplar och faller, och det finns förlåtelse för allt detta när man vänder om, men vi måste ändå förkunna vad Guds Ord säger. Be att de börjar våga tala om detta, inte för att döma, för det är det Jesus som ska göra en dag, utan för att Guds Ord ska få höras som det står. Om människor ska kunna ta ställning till Gud, ja eller nej, så måste de få höra Guds Ord på ett sant och rent sätt så att de vet vad de ska ta ställning till. Vi ska tala Guds Ord i kärlek, men inte backa för vad det säger.

Så, gå in i Din kammare och be för pastorn i Din församling. Be att Gud sätter hans hjärta i brand för Jesus Kristus, för Guds Ord, att det blir som för Jeremia en eld i deras inre när de inte talar Guds Ord utan döljer det. Be att de får modet att tala om synd, för bara en syndare behöver en Frälsare, och det är helt nödvändigt att vi predikar om det. Be att de förkunnar en enda Väg till frälsning: tron på Jesus Kristus.

Be också att Din församling och pastor förkunnar med ett rätt teologiskt perspektiv. Liberalteologin gör oss sömniga, likgiltiga och får oss att smälta in med samhällets värderingar. Vårt vittnesbörd tappar därmed nästan all sin kraft. Framgångsteologin får oss att syssla med oss själva, söka jordiska välsignelser och tappa nöden för vår nästas själ. Saltet mister lätt sin sälta.

Lösningen är att återgå till att förkunna Guds Ord i dess fullhet och det Ursprungliga Evangeliet.
Vi behöver predika om syndens allvar, omvändelsens, pånyttfödelsens och frälsningens nödvändighet, om ett uppvaknande i kristenheten med en äkta nöd på våra hjärtan för våra medmänniskor, om Golgata, korset, syndernas förlåtelse och evigt liv. Lösningen är hjärtan som satts i brand av kärlek till Jesus Kristus, Guds Ord och till våra medmänniskor. Vi måste återgå till klassisk, sann teologi som tex Rosenius stod för.

Det lönar sig att be. Gud hör och besvarar bön. I mitt eget liv så bad jag nästan aldrig tills för två år sedan, men då fick jag uppmaningen av en syster att bara öppna min mun och börja be. Jag gjorde det och mitt böneliv har förvandlats. Jag har fått massor med bönesvar och jag ber enligt den sovjetiska modellen, där man sa: kvantitet är en kvalité i sig, dvs be mycket, så får Du alltid in någon träff. Så bara öppna Din mun och be. Jag säger detta lite på skämt, för visst är kvalitet viktigt, men att sända upp en liten bön nu och då har också verkan, för Gud hör bön.

I Jesaja 59:1 står det: 59 1 Se, Herrens hand
är inte för kort, så att han ej kan frälsa, hans öra är inte tillslutet, så att han ej kan höra.

Guds Son, Jesus Kristus, har all makt i himlen och på jorden. Det innebär att Han kan förändra denna situation på en mycket kort tid, om Han så vill. Och ska vi få Herren att ingripa, så är det tid att be. Vi kristna behöver vakna upp och se vartåt vårt land är på väg. Visst är det viktigt att vi både syns och hörs, absolut, men långt viktigare är att vi börjar be. Och Gud hör bön, och Gud är god och Hans nåd varar från evighet till evighet. Vi har en mäktig, barmhärtig Gud, som inte är ovillig att bistå oss, men då behöver Guds folk börja be.

Ta tillfället i akt att be lite nu och då. Be i bilen eller bussen på väg till jobbet. Be för kassörskan när Du står i kö i affären. Be för någon när Du tar en promenad eller cyklar. Kvalité är såklart också viktigt, att vi tar en stilla stund vid vår säng, men, som ryssarna sa under kommunismen: kvantitet är en kvalité i sig…

Men sen står det också:
2 Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud
från varandra, era synder döljer hans ansikte.

Det är viktigt nu att vi kristna lever rent om vi vill få våra böner besvarade. Detta säger jag lika mycket till mig själv. Det Guds Ord säger är synd, det som Bibeln lär är fel, det måste vi lägga bort och lämna bakom oss. Pornografi. Sex utanför äktenskapet. Skattefusk. Bara för att nämna några saker som vi får omvända oss ifrån.

Ingen är perfekt och jag dömer ingen, inte heller mig själv, vi både felar, syndar och misslyckas, men vi måste göra det som hänger på oss och göra ett ärligt och uppriktigt försök att vandra och leva efter Guds vilja, för då öppnas kanalen till Gud upp på ett helt annat sätt. Vi kan inte bryta detta i egen kraft, men vi kan gå till Herren, bekänna det som synd och be om nåden och kraften att lägga det åt sidan. Vi kan ha hjärtan som vill omvända sig och vandra på Herrens vägar, efter Guds Bud.

Det är också så att när vi söker oss in i Jesu Närhet, då förlorar de allra flesta frestelserna mycket av sin makt, för då blir Jesus, Hans härlighet och nåd över oss så stor att vi får mer kraft att stå emot Den Onde. Inte i oss själva, utan genom Honom som bor i oss.

Det är tid att be, och be som aldrig förr. Vänta inte tills Du har allt klart, dvs tills Du har alla behov tillgodosedda, för då hamnar Du i en självupptagen bön, och det behagar inte Gud. De allra flesta av oss skulle kunna be dagarna i ända för egna behov. Nej, bara börja be och be i första hand för andra.

Visst, be för Dig själv också, men be då uteslutande sett utifrån Guds perspektiv, dvs att Du får bli ledd och fylld av Guds Ande, inte om en ny BMW. Be att Gud sätter Ditt hjärta i brand av kärlek för Jesus Kristus, Dina medmänniskor och för Guds Ord. Det är en bön som behagar Gud och som Han gärna besvarar. Och när Ditt hjärta är fullt av kärlek till Kristus, när Dina ögon har en blick fylld av hopp och och Ditt ansikte börjar stråla av Kristus, då kommer folk att märka det och börja dras till Kristus genom Dig.

Be för Dina grannar. Be för Dina vänner. Be för Dina arbetskamrater. Att be först och främst för andra är att be efter Jesu Hjärta, för Jesus bad för andra även på korset. Vi bör bli lika Honom, så gör så i Din bön. Tillbe, ära och tacka Jesus, det är alltid grunden, men gör inte det för egna syften, utan för andras bästa.

Kom också ihåg i Dina böner Vem Du ber till. Jorden och allt den rymmer tillhör Herren. När Du träder fram inför Herren i bön, påminn då Dig själv innan om att Han håller universum i Sin Hand. Då inser Du lättare att bön inte är ett krav från Gud på Dig, utan en otrolig möjlighet att få tala med en kärleksfull Fader som inte bara är villig att lyssna, utan även att ingripa för att hjälpa Dig. Och jag tror inte på metoder och tekniker, utan bara på vanlig, enkel, uppriktig  bön. Det har fungerat i två tusen år och gör det ännu idag.

Vi får också påminna oss om att det är Gud som måste göra detta. Varken Du eller jag förmår det i egen kraft. Det enda Du och jag kan göra är att vända oss till Herren Gud i bön och säga: här är jag, sänd mig! Och sedan gör Du bara precis vad Herren säger åt Dig eller visar Dig. Det viktiga nu är att vi lägger ner våra liv för Jesu Fötter och låter Honom använda oss och verka genom oss, för i oss själva kan vi ingenting göra. Vi får påminna oss alla, och oss själva, att det är Herren Gud som måste göra detta, ty icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Därför får vi lägga ner vår egen vilja, vårt liv, för Jesu Fötter och bara säga: här är jag, sänd mig! Använd mig idag!

Jag kan ju säga hur jag ber för Byske. Jag ber: Jesus, gör något i Byske som ger ära till Ditt Namn. Visa Ditt Namns storhet, ära och makt genom att gripa in och vidröra människor i Byske. Visa nåd och barmhärtighet mot de som bor i Byske. Dra många till Ditt Rike.

Jag vet också att i mitt liv har de starkaste och mäktigaste bönesvaren kommit när jag ropat till Herren i min nöd, i min svaghet, i min hjälplöshet, i ödmjukhet, i mitt totala beroende av Honom. Då har Gud svarat mäktigt på bön. Tiden är inne för oss att be med sådana hjärtan. Det finns mycket böner i vår kristenhet idag som får min frid att ryka all världens väg. Det är mäktiga böner i egen kraft och styrka. Det känns som att det är böner utifrån köttet, inte Anden. Vi ska inte komma till Herren nu i vår styrka och kraft, utan i vår svaghet, ty kraften fullkomnas i svaghet.

Det är heller inga super-predikanter som vi behöver söka nu. Gud finns lika mycket i Byske som i Stocholm eller USA. Herren står att finna i Guds Ord, i vår bönevrå, i vårt hjärta. Tiden är inne att sluta åka jorden runt för att finna Gud. Vi ska söka Herren där vi är, i vår vardag. Det är genom Dig och mig som Herren ska göra detta, i Herrens kraft och genom bön. Det är Vägen nu. Det är tid för Jesu Kristi kropp att resa sig upp nu. Det är tid för oss att nu vara världens ljus och jordens salt. Det är tid för oss att vara Jesu Kristi kyrka. Och vi ska resa oss upp i första hand genom bön.

Striden är inte Din eller min nu, den är Herrens. Och Guds Hand sätts i rörelse genom bön, genom bön som vidrör Jesu Hjärta. Och nu är det viktigt att många börjar be, för Gud hör allas böner, och vår framtid hänger på det. Jag har de två sista åren märkt att Herren hör mina böner och besvarar dem, när jag ber efter Guds vilja. Och Gud gör inte skillnad på person. Han hör Dina böner lika mycket som mina. Och en bön efter Guds vilja, efter Jesu Hjärta, är när vi ber för andras frälsning. Jag vet inte om stormen över vårt land går att hejda, men jag tror att Guds plan nu är att vinna människor för frälsningen, och jag vet att det finns många människor som Herren vill vinna för Sitt Rike och för evigt liv.

Jag är övertygad om att slaget inte på något sätt är förlorat. Jag tror att många människor kan få finna frälsningen i Kristus och evigt liv. Nu handlar det om deras frälsning, i Herrens kraft och genom Guds ledning.

Jag brukar inte tala så mycket om Den Onde och går inte omkring och jagar demoner eller ser ett motorstopp på bilen som en andlig attack. Jag menar att det där blir en osund andlighet. Men en sak vet jag och det är att Den Onde försöker påverka vårt tankeliv, och framför allt hejda oss från att be. Han kommer att få Dig att tänka att det inte lönar sig, att Du inte har tid, att Gud inte hör bön och att det ändå inte spelar någon roll. Men han är en lögnare.

Om Du är en pånyttfödd kristen så har Du fritt och öppet tillträde till Himmelens Gud. Du har tillträde att träda fram inför Herren Gud, inför Tronen som tillhör Honom som gav Sitt liv för oss på Golgata, Han som älskar oss och som har all makt i himlen och på jorden. Inse vilken förmån och möjlighet som bönen är. Det är inte ett tvång, inte ett krav, men en ofattbar möjlighet.

En del kristna talar idag mycket om att vi ska inse vilken auktoritet vi kristna har, men jag är inte så förtjust i det, för då ser vi på och talar om oss själva. Däremot är det oerhört viktigt att vi inser vilken makt Jesus Kristus har, och att vi inser att vi har fritt och öppet tillträde till Honom i bön. Inse vilken oerhörd nåd detta är och vilken oerhörd möjlighet att få saker och ting att börja röra sig åt ett annat håll. Vi kristna behöver få upp ögonen för detta, vilken oerhörd möjlighet som bönen är.

Men, säger någon, jag har inte älskat Herren som jag borde. Jag har inte levt för Honom som jag borde. Tro mig, det har inte jag heller, och jag har både sörjt och gråtit över det. I mitt fall har det funnits många orsaker till det, och så är det säkert också för Dig.

Men någon gång måste man komma till en punkt där man går till Herren och säger i bön: Jesus, jag har inte älskat Dig och levt för Dig som jag borde, men nu ber jag Dig, vidrör mig på nytt. Ge mig återigen ett hjärta som brinner av kärlek till Dig och mina medmänniskor. Hjälp mig att vandra efter Dina vägar och Din vilja resten av mitt liv. Använd mig, Gud!

Gud söker ett folk som Han kan använda. Gud söker ett folk som Han får använda. Gud tvingar inte någon. Men Gud står emot de stolta och högmodiga, men de ödmjuka visar Han nåd. Gud utväljer det som ingenting är, som är svagt. Om Gud ska använda Dig måste Du ha ett hjärta som vet att det är Herren, och Herren allena, som kan begynna och fullborda verket, för bara då får Gud all ära.

Men min bön är: använd mig, Gud! Jesus Kristus, vidrör mitt hjärta och fyll det med kärlek, glädje, kraft och frid. Hjälp mig, Jesus, att älska min familj, mina vänner, mina arbetskamrater så som Du har älskat dem. Det händer inte över en natt, men det är rätt väg att gå och en bön som Herren gärna både hör och besvarar.

Och när Herren kallar oss att utföra något för Honom så låter Han oss inte stå utan resurser. Herren kommer att förse Dig med det Du behöver, så länge Du söker Honom, Guds Rike och Hans rättfärdighet. Han kommer att ge Dig den kärlek, tålamod, kraft, nåd och andliga urskiljning, ja, till och med den tro och de pengar Du eventuellt behöver är Han villig och kapabel att ge Dig, och så också allt annat Du behöver för att utföra det verk Han har kallat Dig till. Gud är trofast. Han kommer att stå vid Din sida. Herren förmår och förser.

Gå ner på Dina knän idag. Säg idag: tack, käre Himmelske Fader, för Din nåd emot mig. Använd mig nu resten av mitt liv. Använd mig där jag är. Låt Ditt liv i mig få framträda mer och mer, låt Ditt Hjärta, Jesus Kristus, få bli mitt hjärta. Låt Din vilja för mitt liv få bli min vilja. Ge mig ett hjärta som älskar Herren Jesus Kristus, vår Gud, av hela mitt hjärta och min medmänniska som mig själv, då kan Guds vilja ske. Amen.

1 Comment

  1. AMEN <3

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This