Navigation Menu+

Styrk dina bröder

Posted on 16 Jul, 2017 in All languages, Swedish | 0 comments

 

Svenska flagganBön:

Tack, Jesus, att Du har älskat mig, Dig som lyssnar och alla som bor i vårt land med en evig kärlek. Tack att Du har visat hur stor och djup den kärleken är när Du gav Ditt liv för mig, Dig som lyssnar och alla andra människor, och som ger evigt liv åt alla dem som tar emot och tror på budskapet.

Jesus, jag tror att det är Du som har lagt detta budskap på mitt hjärta. Tack Jesus att Du låter mig få bära fram detta budskap. Jag ber Dig, Jesus Kristus, att Du vidrör mitt hjärta och ger mig den ödmjukhet, kärlek, nöd och gripenhet som behövs för att rätt framföra det. I Jesu Namn.

“När Du har omvänt Dig, så styrk Dina bröder!”

Så sa Herren Jesus till Petrus innan Sin korsfästelse. Jesus visste att det behövdes uppmuntran, nytt mod och vägledning när Jesus nu lämnade jorden i kroppslig gestalt.  Jag hoppas att detta budskap ska vara just det.

Jag tycker inte om att använda stora ord, men jag tror att denna predikan är född av Gud. Jag tror att den är från Jesu Hjärta och efter Jesu Hjärta.

Det här är ett rop för Sverige, rakt från mitt hjärta, det är fött ur en nöd för mitt älskade land. Jag har skrivit detta med tårar i mina ögon och med stor smärta på mitt hjärta. Det är också ett rop för att styrka mina kristna systrar och bröder. Det är fött fram ut ur stor nöd på mitt hjärta för mitt land.

Jag tycker inte om att tala om mig själv, utan jag vill tala om Jesus Kristus, men jag har älskat mitt land ända sedan jag var barn. Jag har genom hela mitt liv försökt tjäna mitt land, framför allt under många år inom Försvarsmakten, bland annat femton år som reservofficer vid ett av vårt lands yppersta elitförband, för att nu, jag citerar Paulus, tala som en dåre. Men då gjorde jag det ofta i egen kraft, efter egen vilja och efter eget förstånd, och om sanningen ska fram, ofta i eget oförstånd.

Men mitt hjärta för mitt land var ändå äkta, och min kärlek till mitt land har inte minskat sedan jag blev kristen, sedan jag fick möta Jesus. Men min kärlek och omsorg för mitt land har ändrat karaktär och min nöd för mitt land har nog aldrig varit större än den är idag, och den har bara vuxit de senaste två åren. Jag säger er, i stor ödmjukhet men med stort allvar: det som skedde på Drottninggatan tror jag bara var en mild susning jämfört med det som väntar vårt land. Jag vet inte när, men jag tror att det närmar sig med hast.

Det som nu ligger framför beror inte på något i andevärlden, inte heller avgörs eller utkämpas denna strid genom andlig krigföring. Nej, det som ligger framför beror på vår synd. Den strid som nu ska utkämpas ska utkämpas i människors hjärtan, i Ditt och mitt hjärta, i det svenska folkets hjärtan. Vi kommer aldrig att vinna denna kamp genom andlig krigföring, utan genom att göra som Guds Ord lär. Herren ska strida för Eder, och ni skall vara stilla därvid. Den ende som kan utkämpa och vinna denna strid är Herren Gud, och vårt bidrag är att söka oss nära Jesu hjärta och lita på Honom och be till Honom. Visst är det en kamp i andevärlden, men den vinner vi genom bön till Herren, och sedan låter vi Honom strida för oss, det finns inget annat  sätt. Och det budskap som det svenska folket behöver höra nu är att det är tid att vakna upp och vända om.

Jag är övertygad om, med stöd från Guds Ord, från andra gudsmän, från beprövad teologi och från Guds Andes ledning i mitt hjärta att Den Onde och hans anhang inte skulle kunna röra Sverige, hur gärna han än ville, om Gud inte tillät det. Och om Gud tillåter det så måste vi förstå varför.

I Jobs bok ser vi hur Gud tillät Den Onde att plåga och pröva Job, trots att det inte fanns synd i Jobs liv. Job levde oförvitligt efter Guds Ord och Guds bud. Men kan vi säga det om vårt land idag? Nej, det går inte att säga eller påstå med den allra bästa vilja i världen, iaf inte om Du har ett hjärta för Jesus och Guds Ord. Sverige vandrar inte efter Guds vilja, Ord och bud idag. Och om vår synd är problemet, så är lösningen omvändelse, inget annat.

Det är tid för vårt land att resa sig upp, lämna synden bakom sig och vända sig till Gud. Vi behöver förkunna omvändelse nu, radikal omvändelse. Svåra och oroliga tider för vårt älskade land står för dörren, och enda vägen ut ur det är att vi omvänder oss till Gud, att vi av hjärtat säger nej till synden, att vi i djup förkrosselse säger till Gud, vår himmelske Far, som den förlorade sonen sa: Far, jag har syndat mot himlen och mot Dig, jag är inte längre värd att kallas Din son, men låt mig få gå som en av Dina daglönare, dvs som en dräng. En sådan bön hör Gud, för Gud är god, barmhärtig och Guds nåd varar från Evighet till Evighet.

Gud älskar Dig som lyssnar. Gud älskar vårt land och vårt folk. Jag älskar mitt land och vårt folk. Men vi måste vända om. Vi måste vända om till Gud. Det finns ingen annan väg att gå nu än förkrosselse och omvändelse.

Det största behovet för vårt land är sorg över synden och omvändelse, och det största behovet för oss kristna är nöd över våra medmänniskors frälsning.

Men vårt land behöver också se över vår politik, och då tänker jag främst på Israel. Nej, en Israelvänlig politik kan inte hjälpa oss om vi lever med synd i våra liv, men den Israelpolitik som förs idag är en katastrof för vårt land och gör det ännu svårare för oss inför Gud. Den som strider mot Israel, den strider mot Gud. Visst får och bör vi tillrättavisa Israel när de gör fel, men Israel är och förblir Guds egendomsfolk, Herrens älskade ögonsten, och idag slår vårt land hårt på Israel på alla plan, och då slår vi också på Gud själv. Det är inte bra för oss, det lovar jag Dig.

Jag tror dock att det inte finns någon enda politiker, inget parti, ingen politik som kan rädda vårt land, utan bara himmelens Gud. Det är bara hos Jesus Kristus som vi nu kan söka skydd och räddning. Vi ska inte nu söka efter ett parti eller en politiker som ska rädda oss, vi ska söka och ropa efter himmelens Gud, ty i Guds makt ligger det att rädda oss.

Vi kristna behöver också nu styrka och uppmuntra varandra, men även se över vår teologi. Jag riskerar att såra en och annan nu, och det vill jag inte, men jag måste ändå bära fram det Herren lägger på mitt hjärta, för det står skrivet: man måste lyda Gud mer än människor.

Vi kristna behöver se över vår teologi. Liberal- och framgångsteologin har försvagat vår kristna tro och fått oss att avvika från det sanna, rena, klara och ursprungliga Evangeliet. Därför har Evangelium förlorat mycket av dess vitalitet och kraft i vårt land. Vår kristenhet har därför också förlorat mycket av sin vakenhet, andliga klarsyn och urskiljning.

Jag dömer ingen, men jag uppmanar alla att gå tillbaka till den kristna trons ABC. Vi ska såklart hålla oss till Guds Ord, men alla behöver vi någon som utlägger Guds Ord för oss, någon som tolkar det, och då är det viktigt vem vi lyssnar till. Ingen av oss, varken jag eller Du som lyssnar, har ett sådant ljus över Guds Ord och smörjelse av Guds Ande att vi kan förstå Guds Ord ensamma i bönevrån inför en öppen Bibel utan att få vägledning av gudsmän som gått före.

Vi tar alla in andlig inspiration någonstans ifrån, och jag säger: låt oss gå tillbaka till grunderna. Låt oss hålla oss till den teologi som Rosenius kom med på 1850-talet. Den var sann då den kom, och den är sann idag. Varken Jesus Kristus, Guds Ord, Evangelium eller människans hjärta har förändrats sedan dess. Jag rekommenderar starkt en bok som heter “Vägledning till frid” av Rosenius.

Jag rekommenderar också förkunnelse från Times Square Church. Det är rakt och rent från Guds Ord, och det är rakt från Jesu hjärta. Där kan Du med tillit lyssna till vad som sägs. Där kommer Du att ledas rakt in i Jesu Famn. Där kommer Du också att fyllas av nytt mod, kraft och styrka,  inte i Dig själv, men i Herren. Så många i dagens kristenhet söker styrka i sig själva, men det kommer aldrig att bestå. Men på TSC leder man Dig till att sätta Din tillit till Jesus Kristus, till Guds Ord, och ha Honom som källan för Ditt hopp, Din kraft och Din tröst, och den som gör så kommer aldrig att komma på skam, dvs den kommer inte att behöva ångra sig.

Låt oss också hålla oss till att predika Jesu Kristi lidande, död och uppståndelse och Jesu Återkomst. Låt oss lämna liberalteologins tal om att alla religioner leder till samma Gud. Jesus själv säger att det inte är sant, Guds Ord i övrigt säger samma sak, så även min egen erfarenhet.

Det är bara Jesus Kristus som kan frälsa en människa. Det är bara Jesus Kristus som kan ge Dig och mig en framtid och ett hopp. Det är bara Jesus Kristus som nu kan förvandla vårt lands läge och situation. Det finns inget annat namn, ingen annan Gud som kan hjälpa oss nu. Bara Jesus Kristus kan nu hjälpa Dig, mig och det svenska folket nu.

Låt oss också lämna framgångsteologin. Bibeln lär inte att vi ska söka rikedom och lycka här på jorden, den lär att vi ska söka det som finns därovan. Den lär att vi ska bygga en stad, ett hem i himlen, inte här på jorden. Det som väntar oss nu här på jorden är inte ständigt bättre och bättre tider, utan svåra tider.

Låt oss, av kärlek till våra medmänniskor, lägga bort alla evangelium som lägger fokus på oss själva, och förkunna ett Evangelium som, av kärlek till vår nästa, är redo att själva lida, att själva avstå saker som egen bekvämlighet, för att andra ska få frälsning. Låt oss, av kärlek till våra medmänniskor, lägga bort alla tankar och strävande efter jordisk rikedom, lycka och bekvämlighet, utan låt oss sträcka oss efter Guds Rike, våra medmänniskor, efter deras frälsning, efter deras väl och ve.

Låt oss sluta söka efter jordiska välsignelser. Allt på denna jord ska förgås, allt detta ska vi lämna bakom oss. Allt Du samlar här på jorden, såsom rikedom, ägodelar, framgång, berömmelse, allt det kan tas ifrån Dig på ett enda ögonblick.

Men det finns en sak som ingenting och ingen kan ta ifrån Dig och det är Jesus Kristus och det Du äger i Honom. Om Du samlar och söker allt i Kristus, och bara i Honom, om Du lägger ner Din egen vilja och följer Jesu vilja, då ska Du få en skatt i himlen som ingen kan ta ifrån Dig, inte ens döden kan det.

Jesus sa: sök först Guds Rike och Hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Om vi sätter Gud på första plats, om vi sätter Jesus, Jesu vilja, Jesu plan på första plats och lägger ner alla tankar på egna ambitioner, jordisk rikedom, tankar på egen framgång, tankar på att vårt namn och vårt liv ska ha framgång, om vi gör det, då kommer andliga välsignelser att börja flöda över oss.

Då kommer vi att fyllas allt mer av Guds Ande, få allt mer hopp i vår blick, allt mer kraft för våra steg, allt mer av Andens frukt i våra hjärtan. Lägg ner allt eget. Egna planer, egna ambitioner, egen vilja, lägg ner det och följ Jesus Kristus, Mästaren, då kommer det att börja hända saker med Dig och med Din omgivning.

Rosenius skrev: de kristnas största lycka är att inte ha någon lycka här på jorden. Be Gud ge Dig ett hjärta som säger, och menar det: Gud, tack för allt Du har givit mig, men om allt detta tas ifrån mig imorgon, så kommer jag ändå att älska Dig och ha min glädje i Dig, för mitt hjärta är inte här, mitt hjärta är i himlen, hos Herren Jesus Kristus. Allt jag har, äger och söker är i Jesus Kristus och i Guds Rike.

För Jesus sa: förneka Dig själv, ta Ditt kors och följ Mig. Ge upp Dig själv, ge upp Ditt eget liv, så ska Du få något mycket bättre: livet i och med Kristus, både här på jorden och i himlen. Ett liv fullt av inre glädje, en stark kärlek och en djup frid. Ja, Du kommer då att i Ditt hjärta äga Kristus själv, och det är en sådan himmelsk skatt. Det livet är så mycket mer dyrbart för oss.

Jag vill också uppmana alla att börja söka Gud på Sina knän i Din bönevrå. Börja med att själv söka Dig nära Jesus. Börja med att med nöd på Ditt hjärta ropa och be för Din nästas frälsning. Sök Jesus, sök Jesu vilja för Ditt liv, be Honom sända Sin Helige Ande och leda Dig varje dag. Han hör bön. Börja be. Det är enda vägen nu för att få en förändring. Börja be.

Ingen andlig krigföring i hela världen kan ändra på detta. Gud har aldrig befallt oss att ägna oss åt det. Andlig kamp i bön, ja, utan tvekan, andligt motstånd, ja, men inte några mäktiga andliga kampanjer. Det är inte Guds vilja. Du kan ställa ut hur många änglar Du vill runt Sveriges gränser, men det hjäper oss inte så länge vårt land är på kollisionskurs med himmelens Gud i sina dagliga liv.

Så låt oss be på det sätt som verkligen kan åstadkomma en förändring. Låt oss, med nöd på våra hjärtan, ropa till himmelens Gud om nåd för vårt land. Det är en bön som kan åstadkomma något verkligt i vårt land.

Låt oss också lämna bakom oss allt sökande efter oss själva. Låt oss sluta söka andlig auktoritet eller makt och inflytande för oss själva. Nej, sann andlig auktoritet har den som har ödmjukat sig inför himmelens Gud. Den som inser att det är Jesu Ord som har auktoritet, inte mina. Den som inte söker ett namn för sig själv, utan som böjer sig för Guds vilja och brinner av nitälskan för Guds Namn. Den som inte söker och följer sin egen vilja, utan den som söker och följer Jesu vilja. Den som har förnekat sig själv, den har andlig auktoritet. Den som inte söker sin egen ära, utan som söker Guds Namns Ära. Låt oss vända oss bort från allt sysslande med oss själva, för det berövar oss andlig kraft och sann andlig auktoritet.

Guds vilja är att vi ödmjukar oss och söker Honom på våra knän. Att vi söker Guds vilja för våra liv. Att vi söker Guds Ära. Att vi tänker mer på våra medmänniskors väl och ve än på vårt eget. Det är sann Kristi kärlek. Det är sann Jesu Kristi efterföljelse.

Jag vet att jag som talar nu inte kan förhindra eller ändra på detta i egen kraft, inte heller kan Du som lyssnar göra det. Men jag vet och känner en som kan. Jag vet att för himmelens Gud är allting möjligt. Låt oss se bort från oss själva, och sätta vårt hopp till Gud. Gud sover inte. Gud har inte abdikerat. Gud sitter på Tronen, och allt Han vill och bestämmer sig för, det gör Han.

Om vi kristna vill ändra på detta så bör vi söka röra vid Guds hjärta, för vi kan inte flytta berget, men vi kan, med våra böner, vidröra hjärtat på Honom som kan. Låt oss lämna allt tal om vår auktoritet, våra befallande och manipulerande böner, för Gud låter Sig inte befallas, inte manipuleras, och jag säger: tack gode Gud för det, för i så fall låg makten i våra händer, inte i Guds, och när människan får makten, då blir det farligt. Nej, Gud har makten, och Han låter Sig inte befallas av människor.

Men Gud låter Sig bevekas av människors böner. Gud har ett hjärta som är barmhärtigt, fullt av kärlek och rikt på nåd, och ett öra som hör våra böner. Be till Gud, och Han ska höra Dina böner. Guds hjärta är så mjukt, så lätt att vidröra om vi ödmjukar oss och ber till Honom som en kärleksfull Far, i tillit men också i Andens fattigdom, i beroende av Honom. Gud älskar när vi kommer till Honom som små barn, i all enkelhet.

Bönens väg till att nå Gud är inte stängd, och den är väl beprövad. Inget i Bibeln säger att på 2000-talet så kommer inte vanlig bön att fungera, utan då måste ni använda nya metoder och tekniker för bön, helt okända för kristen erfarenhet och Guds Ord. Låt oss återgå till vanlig bön, för den vet vi att den fungerar.

Låt oss också slå av vår TV. Du kommer inte att höra vad Herren säger till Dig, Din by eller vårt land framför TVn, där får Du bara höra vad världen och Den Onde säger. Guds Ord, bönen och sann förkunnelse av Guds Ord, och det hämtar jag personligen främst från Times Square Church.

Om Du tar in det så får Du höra vad Jesus säger om det som sker och skall ske. Där får Du veta vad som verkligen händer. Jag vet att detta låter radikalt, men jag har varit utan TV i två år nu och aldrig saknat den. Gör Dig av med den eller spendera i alla fall väldigt lite tid framför den, för där kommer Du inte att finna den kraft, tröst och ledning som Du nu behöver.

Du behöver nu få höra vad Gud säger, och det finner Du genom att umgås med Herren i bönen, i Guds Ord, och genom att lyssna på predikningar från Herrens hjärta, tex från TSC. Där får Du veta vad Herren har på Sitt hjärta, men det får Du inte veta från TVn.

Angående kristen TV vill jag citera några ord från Conlon vid just TSC: “mycket av det Du ser på kristen TV idag är villfarelse. Inte allt, tack gode Gud, men mycket av det.” Slut citat. Jag har inte sett så mycket på kristen TV, men det lilla jag har sett stämmer in på Conlons ord och beskrivning. Jag måste vara ärlig: se inte så mycket på kristen TV. Ja, jag är radikal, slå av den, med undantag för TSC och några få andra. Det finns såklart fler rena och klara källor i vår samtid än TSC, men den har jag prövat länge och ingående och den kan jag lova Dig håller måttet. Det som förkunnas på många håll leder Dig inte rätt, det leder Dig inte till Jesus från Nasaret.

Jag vet att jag som talar är ofullkomlig. Jag har mycket kvar att lära. Jag är en Jesu lärjunge, och en Jesu lärjunge får sätta sig ned vid Jesu Fötter och bli undervisad. Jag hoppas att jag i mitt liv aldrig ska vara något annat än en lärjunge och aldrig finna vila, tröst och undervisning på någon annan plats än vid Jesu Fötter.

Jag har mycket kvar att lära. Av Jesus Kristus. Om Jesus Kristus. Om Jesu Kristi kärlek. Jag behöver lära mig vad sann kärlek är. Jag behöver lära mig vad sann ödmjukhet är. Vad sann självförnekelse är. Jag behöver lära mig att lita mer på Jesus Kristus, på personen Jesus Kristus, och lära mig lita på vad Guds Ord säger, och inte mina känslor. Ja, jag har mycket kvar att lära.

Men jag har ett hjärta som älskar Herren och jag måste ändå få säga vad jag känner och tror att Herren visar på och pekar på i mitt hjärta och liv, och det är att jag är på rätt Väg, på Vägen. Jag bygger på rätt grund och rör mig åt rätt håll. Jag bygger idag på Kristus, på en rätt tolkning och förkunnelse av Guds Ord, jag bygger på en sann teologisk grund i Rosenius, och hämtar andlig kraft och inspiration från Times Square Church. Det är vad jag känner att Herren visar på olika sätt, tex genom att min tro växer och så också Andens frukt i mig, men även uppmuntran från min omgivning, både från kristna och icke-troende.

Jag känner också att Jesus har gjort stora ting i mitt inre och runt omkring mig, särskilt det senaste året. Och jag har i princip bara gjort två saker.

För det första så har jag bett, och jag har bett enkelt. Jesus, vidrör mitt hjärta. Jesus, ge mig ett hjärta som älskar Dig, Ditt Ord och mina medmänniskor. Jesus, sänd Din Helige Ande att leda mig idag.

För det andra har jag varit noga med mina andliga källor. Jag har hållit mig till Guds Ord, Rosenius och TSC. Rosenius för rätt lära, rätt teologi. TSC för inspiration, kraft och profetiska ord till vår samtid från Herren Jesus.

Och jag upplever att Jesus har hört och besvarat mina böner. Förhoppningvis är jag idag ett vittnesbörd om Jesus Kristus, bara genom att följa dessa två enkla steg, och detta inte enbart eller främst genom mina ord, utan bara genom att Jesus bor i mig och verkar i mig.

Och Gud är inte partisk. Vad Jesus har gjort för mig, i mitt inre, det kommer Han att göra för Dig, och ofta även större ting. Jag tror av hela mitt hjärta att om Du följer mina råd så kommer Jesus att fylla Ditt hjärta med en himmelsk glädje, en djup frid, och en stor och stark kärlek till Gud och människor.

Återigen, jag dömer ingen, men jag har omsorg om Dig som lyssnar, och jag bryr mig om Dig, men jag ser många, många i svensk kristenhet idag som bygger på en helt annan teologisk grund, och det bygget kommer inte att bestå provet, det är vad jag tror. När nöden kommer så tror jag att Du kommer att måsta bygga om och renovera mycket av Ditt husbygge. Det är vad jag tror, av hela mitt hjärta. Bygg Ditt hus på stengrunden, på Kristus, Guds Ord och beprövad teologi, då skall Gud själv se till att Ditt hus består.

Nu har jag talat om det vi bör vända oss bort från, både vårt land och vår kristenhet, och nu vill jag försöka styrka mina bröder och systrar i Kristus. Jag ber att Herren låter mig få ingjuta mod i Dig som lyssnar.

Till Dig som är en Jesu lärjunge, som känner, älskar och följer Jesus Kristus, Mästaren från Nasaret, den enkle timmermannen från Galiléen och Guds Son, vill jag tala några ord med tröst, hopp och mod. Dig påminner jag om Jesu Egna Ord i Johannes 14:1: känn ingen oro, tro på Gud och tro på Mig. Himmelens Gud kommer att bevara Dig.

Jag är inte någon framgångsteolog, jag lovar inte guld och gröna skogar. När Sverige får lida, så kommer både Du och jag att få lida. Men Herren, himmelens Gud, Han kommer att bevara Dig tills Din tid på jorden är slut. Ingen kan rycka Dig ur Faderns Hand. Varken Den Onde, fiendehärar eller IS-terrorister kan ta Ditt liv om inte Jesus Kristus har godkänt det. Du är fullkomligt trygg.

Och till Dig som lyssnar nu och tillhör Jesus Kristus: Du har himmelens Konung, himlens Gud, på Din sida. Han står vid Din sida. Han bor i Dig. Du har Abrahams, Isaks och Jakobs Gud på Din sida, och Han är evigt trofast. Han har all makt i himlen och på jorden. Du kommer att få stå som segrare en dag. Inte genom Din egen kraft, men genom Guds nåd och löften.

Du är inte chanslös, tvärtom, Du är en segrare, för Kristus har redan segrat. Du och jag är kvar här på jorden för att förkunna Evangelium för dem som vill lyssna, men segern hänger inte på oss, den är redan klar, den är fullbordad på Golgata kors.

Så det finns ingen anledning för Dig att hänga med huvudet. Tvärtom, nu är tiden inne för Jesu Kristi kropp att resa sig upp. Nu är tiden inne för oss att börja synas och höras. Inte i vår egen styrka eller kraft, men vi ska låta Jesus Kristus ta över och leda våra ord, steg, tankar, liv och handlingar mer och mer. Vi ska låta Jesus Kristus allt mera framträda i oss, då kommer vi också att börja synas och höras, pga Honom. Då kommer vi att börja påverka vår omgivning.

Segern är fullbordad. Det enda vi har att göra är att låta Jesus Kristus manifestera Sig i oss och föra budskapet vidare. När andra börjar se molnen och problemen hopa sig runt omkring oss, när de börjar söka efter hopp och framtid, då ska våra ansikten, våra hjärtan, våra läppar prisa Herren Jesus Kristus.

Då ska vi säga: jag har en framtid och ett hopp. Jag är medborgare i ett Rike som inte kan skakas, ett Rike som är evigt. Jag har byggt mitt bo, mitt hem i himlen, i Guds Rike. Min framtid och mitt hopp grundar sig inte på mig själv, på vad jag kan se och känna, utan på att jag vet att Gud har byggt ett hem och en stad åt mig i himlen. Och då ska vi säga: även Du kan få en plats i Guds Rike.

Gud är sann, Han kan inte ljuga. Gud har lovat att för dem som älskar Honom så samverkar allt till det bästa. Om Du har ett hjärta för Jesus Kristus, om Du älskar Honom, om Du har anförtrott Ditt liv i Jesu Händer, då kommer allt att samverka till det bästa. Det kanske inte kommer att kännas så eller se ut så alltid, men det är så det är.

Gud är trofast, Han är evigt trofast och förändras inte. Sätt all Din tillit till Jesus Kristus. Lita inte på något hos Dig själv, Din egen kraft, Din styrka, Din vishet, inte ens Din egen tro, utan sätt Din tillit till Gud. Put your faith in God. Låt Din tro ha sitt fäste i Jesu Kristi person och i Guds Ord och löften. Även om vi måste gå genom eld, så förblir ändå Gud trofast. Gud förändras inte, Han är och var och förblir trofast, för evigt. Och Guds löften kommer att bestå och uppfyllas, även om vi ibland inte alltid kan se det, ibland inte ens får se det på denna sida om Evigheten. Men Gud är och förblir trofast och sann.

Finns det då hopp för vårt land? Finns det en framtid? Jag vet såklart inte, men jag säger vad jag vet. Jag vet att för himmelens Gud är allting möjligt. Jag vet att ingenting är omöjligt för Gud. Jag vet att Gud är god och att Hans nåd varar från Evighet till Evighet. Jag vet att ett av Jesu mest utmärkande personlighetsdrag är barmhärtighet, medkänsla. Jesus vill hjälpa den som lider, om man vänder sig till Honom.

Jag vet att Jesus har all makt i himlen och på jorden, och den har givits Honom för Jesu lydnad och ödmjukhet, för Jesu kärlek till Fadern och oss människor. Det räcker med att Guds Son, Jesus Kristus, säger ett enda Ord i himlen, och ingen olycka kan röra oss. Men det beslutet, det Ordet från Guds Mun, kommer inte som en följd av andlig krigföring, utan när Herren Gud ser att människornas hjärtan i Sverige ödmjukar sig och i förkrosselse vänder om till Gud. Amen.

Bön:
Jesus, tack att Du ännu hör våra böner. Tack att Du ännu sitter på Tronen och är himlens och jordens Herre, och det för evigt. Jag ber Dig, Jesus, att Du låter dessa ord spridas till när och fjärran. Jag ber att Du, Jesus Kristus, ska låta Din Ande vidröra hjärtana på dem som hör. Låt dem få höra Din röst i detta. Jag ber att många ska höra dessa ord, vakna upp och vända sig till Dig, himmelens Gud. Jag ber att dessa ord också ska fylla dem som lyssnar med nytt mod, hopp, kraft och glädje i Herren, ty Du är alltings Gud. Tack Jesus, att Du bereder åt alla som tror på Dig och sätter sitt hopp till Dig en evig boning i Ditt Rike, i Guds Rike. I Jesu Namn. Amen.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad