Navigation Menu+

Kristi Bergspredikan 5:1-12

Posted on 19 Jul, 2017 in All languages, Swedish | 1 comment

 

 

JESU KRISTI BERGSPREDIKAN (Kap 5:1-12)

Saligprisningarna

Jesus KristusNär Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem:

Saliga är de som är fattiga i anden,
dem tillhör himmelriket.
Saliga är de som sörjer,
de skall bli tröstade.
Saliga är de ödmjuka,
de skall ärva jorden.
Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet,
de skall bli mättade.
Saliga är de barmhärtiga,
de skall få barmhärtighet.
Saliga är de renhjärtade,
de skall se Gud.
Saliga är de som skapar frid,
de skall kallas Guds barn.
10 Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull,
dem tillhör himmelriket.

11 Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. 12 Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.

Så här inleds den allra mest kraftfulla och magnifika predikan som världen någonsin har hört, de mest kraftfulla och starka Ord som någonsin har talats, skulle iaf jag vilja påstå. Jag har hört en predikan där förkunnaren kallade Bergspredikan för “helt absurd”, men det anser inte jag. Jag anser att det är den största predikan eller tal som någonsin hållits. Det finns flera anledningar till det.

En anledning är att det är Ord från Guds Mun, från Jesus Kristus, Guds Son. Om vi älskar Jesus så älskar vi också de Ord som Han låter utgå från Sin mun.

En annan anledning är att detta budskap är så radikalt annorlunda än det vi hör och möter här i världen. Det är ord som upplevs som helt absurda för den här världen, men för den som tillhör Guds Rike, för den som söker det som är därovan, för den som har sitt hjärta i himlen hos Jesus Kristus, så är det ljuvliga Ord som får mig att vilja jubla av glädje när jag hör dem.

Dietrich Bonhoeffer skrev en bok som heter “Efterföljelse”, och den utgår mycket från just Bergspredikan. Det är en helt enastående bok och utläggning om vad det innebär att följa Kristus. Det är en bok som många i dagens kristenhet skulle behöva läsa.

Bergspredikan är helt enastående och jag får citera en mans utrop ur Johannesevangeliet om Jesus Kristus och de Ord Han talade: aldrig har någon talat som Han.

Något av mina favoritord, den del jag älskar allra mest, ur Bergspredikan är Saligprisningarna, de vi läste i början. Här ser vi ännu ett bevis på att i Guds Rike så är nästan allt precis tvärtom, raka motsatsen, mot hur det är i denna världen.

Detta är också orsaken till att det är, som Jesus säger i Johannesevangeliet 3:4 när Herren talar med Nikodemos: ”den som inte blir född på nytt kan Du inte se Guds Rike.” Om Du inte omvänder Dig, dvs vänder Ditt hjärta bort från denna världen och dess synder och till Gud, och sedan får bli född på nytt och döpt i Den Helige Ande, så kan Du aldrig se, förstå eller lära känna Guds Rike, där allt är helt annorlunda.

I Saligprisningarna säger Jesus vilka som är saliga, och det kan man nog översätta med lyckliga, men det är mer än lycklig, för ordet lycklig förknippar vi så ofta med jordiska ting. Men salig betyder en himmelsk lycka, en inre, översvallande, jublande glädje som tillhör dem som Jesus talar om.

Jesus säger att se som är fattiga i anden, dvs de som insett och förstått hur helt beroende de är av Gud, de är lyckliga. De har överlåtit allt de äger och har till Gud. De har insett att allt detta har de fått från Gud, som en gåva, men de har inte sin trygghet och förtröstan i dessa ting, utan i Herren Gud. De har sitt hjärta och sitt hem i himlen. Dessa är lyckliga, ja övermåttan lyckliga.

Jesus säger också att de som sörjer är saliga, för de skall bli tröstade. Det står i Uppenbarelseboken 21:3-4: Han, dvs Gud, skall bo hos dem och de skall vara Hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.

För den som inte har Jesus så är tårarna utan hopp. När man förlorat någon man älskar så sörjer man, oavsett om man är kristen eller inte, men den som har en tro på Jesus Kristus kan gråta, men mitt i tårarna finns där en tröst. Man vet att det kommer en dag när tårarna tar slut.

En dag ska Jesus stå där vid min sida, och då ska Han ömsint, kärleksfullt och milt stryka Sin Hand på min kind och torka alla tårar från mina ögon. Jesus känner mig, och Jesus känner Dig som lyssnar. Jesus vet och känner varje smärtsam törn som Du har fått i livet. Och för mig har törnarna och smällarna varit många, så också smärtan och tårarna.

Men ändå har jag ett hopp. Det kommer en dag när tårarna är borta. Ja, än mer, en dag när jag får se att mina tårar födde fram något gott och värdefullt inom mig, som andra kunde få tröst genom. Dessutom kommer en dag när jag ska få stå inför Tronen, i Guds Rike, och där kommer det att vara en sådan jublande, översvallande himmelsk glädje att varken Du eller jag ens kan vara i närheten av att förstå det.

Jesus säger vidare att den som hungrar och törstar efter rättfärdighet är salig. Det innebär nog flera saker, men jag tolkar det dels som att man har ett hjärta som hungrar och törstar efter att saker och ting ska gå rätt till. Man vill se rättvisa. Man vill se barmhärtighet. Man vill inte se människor utnyttjas eller manipuleras. Men det betyder nog också att man har ett hjärta som hungrar och törstar efter Kristus. Jesus Kristus är min rättfärdighet, Jesus är den ende som någonsin vandrat på denna jord som varit utan synd och som var rakt igenom rättfärdig. Och jag törstar efter Hans rättfärdighet. Jag vill bli mer lik Honom. Jag vill att Jesu rättfärdighet allt mer ska synas i mina tankar, ord och gärningar. Det tror jag också är en del av betydelsen.

Jesus kallar de barmhärtiga för saliga, de ska få barmhärtighet. Även här finns det nog flera betydelser. En betydelse är nog att Bibeln lär att det man sår, det får man skörda. Om man sår ut barmhärtighet runt omkring sig, till dem man möter, så kommer de flesta, om än såklart inte alla, att bemöta Dig med barmhärtighet. De känner vad som ligger på Ditt hjärta, och det vidrör ofta andras hjärta på samma sätt. Men denna betydelse är inte den viktigaste, för denna handlar bara om livet här på jorden, och det får aldrig bli det viktigaste för oss.

Nej, den allra viktigaste betydelsen är nog att den som blivit född på nytt, fått ta emot Jesus och döpt i Den Helige Ande har fått ta emot Jesu Hjärta inom sig. Jesu Hjärta har helt plötsligt blivit mitt hjärta, om än mitt gamla hjärta, min gamla natur, ännu lever kvar och gör sig påmind då och då.

Och den som har Jesu Hjärta, den har fått ett hjärta fullt av barmhärtighet, för Jesus Kristus är sådan. Jesus är full av barmhärtighet. Och om jag tillhör Jesus och lever utifrån min nya natur, då kommer jag att få möta barmhärtighet, om inte här på jorden, så i Guds Rike, i himlen, i Evigheten.

De sista två verserna, 11-12, är omöjliga att förstå för denna världen och kan inte göras av egen kraft, utan Guds Ande måste verka fram detta i våra hjärtan. Här säger Jesus att när människor hånar oss och säger allt ont om oss, då är vi saliga, då är vi saliga, då är vi lyckliga. Jesus säger att då ska vi glädja oss och jubla, för då är vår lön stor i himlen.

Men detta ska som alltid läsas i sitt sammanhang och prövas utifrån allt Guds Ord. Detta gäller om vi förföljs för rättfärdighetens skull, och det har nog flera betydelser, men en nog att vi förföljs därför att vi har gjort det som är rätt, det som är gott. Då är vi saliga om vi hånas och förföljs, för då bevisar det att vi tillhör ett annat Rike med en annan Konung. Vi får såklart inte hånas och förföljas för att vi har gjort ont eller orättfärdiga saker, för då är vi inte saliga.

Men det betyder nog också att vi förföljs för Den Rättfärdiges skull, dvs för Jesu Kristi skull. När någon hånar Dig ute i samhället, eller om Du på jobbet missar en befordran för Jesu Namns skull, så bör Du jubla inombords. Du bör inte sörja och gråta. Du bör glädja Dig av hjärtat, för det bevisar att Du är ett Guds barn och Jesu Kristi arvinge. Det är något så ofattbart stort att vi inte ens kan börja att så smått fatta det. Så när Du kommer hem så får Du sjunga lovsånger och skratta och glädja Dig, för då är Din lön stor i himlen.

Att reagera på detta sätt, från hjärtat, det är omöjligt för dem som inte känner Jesus Kristus, för dem som inte är fyllda av Guds Ande och som har sin blick och sitt hem uppe i himlen.

Men för den som känner Jesus, för den som söker Guds Rike och längtar hem till himlen, då får vi jubla och glädja oss över sådant som världen aldrig skulle kunna stå ut med eller fördra. Vi kan hoppa och skutta och dansa av glädje, för vi söker en stad som denna världen inte ser, anar eller förstår.

Vers elva avslöjar också varför vi hånas och förföljs. För Jesu skull. Alla talade gott om mig i mitt gamla liv. Alla tyckte om mig. Det är många som älskar mig idag också, men nu har jag Någon annan som bor i mig, huset har fått en ny Herre, och jag försöker göra vad Han befaller eller leder mig till, och då får man erfara att världen inte älskar Gud och Guds Son, nej, den kommer ofta att motarbeta Dig av just den anledningen.

Men när Du känner eller förstår att det är för Jesu Namns skull som Du får utstå allt detta, dra Dig då till minnes Jesu Ord: gläd Dig och jubla, för Din lön blir stor i himlen. Vi kristna får komma ihåg att lyfta vår blick och ha vårt hjärta och hem i himlen, inte här på jorden. Bibeln lär att vi ska vara främlingar här på jorden. Vi bor här, lever här och arbetar här, och det ska vi göra plikttroget, för att skall ske till Guds Ära, men min stad, mitt hjärta, ska vara i himlen hos Kristus.

Kom ihåg, Du som hör dessa ord och tillhör Kristus. Saliga är ni. Salig är Du när Du får lida hån för Jesu Namns skull, för härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över Er. Du kanske inte alltid ska hoppa omkring rent bokstavligt på jobbet när Du blir hånad, det är inte så jag menar, men Ditt hjärta, Ditt inre, det bör jubla och glädja sig när Du får höra allt detta.

Vi läser Matteusevangeliet 5:10-12.

10 Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull,
dem tillhör himmelriket. 11 Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. 12 Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.

Amen.

1 Comment

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This