Navigation Menu+

Kraften i Guds ord

Posted on 16 Jul, 2017 in All languages, Swedish | 0 comments

The Holy BibleKraften i Guds Ord

Det finns ingenting som är mer mäktigt, kraftfullt och verkansfullt på vår jord än Guds Ord. Guds Ord har makt och kraft nog att förvandla en människas liv fullständigt. Ja, Guds Ord har makt att uppväcka döda och att skapa hela universum ur intet till all sin väldighet, skönhet och rikedom. Gud har skapat allt vi ser runtomkring oss bara genom Sitt Ord. 

Men vi måste alltid komma ihåg att Guds kraft är annorlunda och helt olik den kraft och styrka vi möter här i världen. Den som har kraft och styrka här i världen brukar använda den till att skaffa sig makt och regera ovanifrån, men Guds kraft kommer i mildhet, frid, i stor kärlek och den kommer underifrån och lyfter oss alltid uppåt, förutsatt att vi kommer till Herren i ödmjukhet och förkrosselse. 

Jesus är Guds Ord. I Uppenbarelseboken 19:13 står det att “Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod och det namn Han har fått är “Guds Ord”. Dessa ord talar om Jesus och handlar om Jesu Återkomst. Manteln som hade doppats i blod är nog det blod, Jesu Kristi blod, som utgöts på korset på Golgata för två tusen år sedan. Men ett av Jesu Namn är “Guds Ord”. 

I Johannesevangeliet 1:1 står det: I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud och Ordet var Gud. Denna vers handlar även den om Jesus. Jesus är Ordet, Guds Ord. Om vi vill lära känna Jesus så gör vi det främst genom att lära känna Guds Ord, och då får vi läsa det och höra det. 

När Jesus vandrade här på jorden så talade Han ord som Fadern gav Honom. Han talade inte av sig själv, utan gjorde och talade bara vad Fadern gav Honom. Jesu liv var ett liv i fullständig lydnad mot Faderns vilja. Jesus sa i Johannesevangeliet 5:19: “amen, amen säger Jag Er: Sonen kan inte göra något av Sig själv, utan endast det Han ser Fadern göra.” I Johannes 4:34 säger Jesus: “Min mat är att göra Hans vilja som har sänt Mig och att fullborda Hans verk”. Jesus kom för att göra Faderns vilja, inte Sin egen. 

De Ord som Jesus talade förmedlades utan megafon, huvudsakligen på landsbygden i dagens Israel eller dåtidens Juda land och i områdena kring Nasaret. De uttalades för två tusen år sedan och utan möjlighet att spela in vad som sades men de Ord Jesus talade har bevarats, bestått, förändrat och påverkat hela världen sedan dess. Jesu Ord bevisar sig vara just Guds Ord bland annat genom sin oerhörda sprängkraft och förmåga att påverka och förändra människors liv. 

Hur verkar då Guds Ord? Det verkar stillsamt, dess kraft är mild och närmast osynlig för världen. Guds Ord har kraften och förmågan att väcka tron i våra hjärtan, tron på Gud och Jesus Kristus, Guds Son. 

Paulus skriver i Romarbrevet 10:17 att tron kommer av predikan. Tron uppstår i våra hjärtan när vi hör Guds Ord. Människan gör inget av sig själv, utan bara hör Guds Ord, precis som det står skrivet, så väcks tron i hennes hjärta. Därför är det så oerhört viktigt att människor får höra Guds Ord när de kommer till gudstjänst, och inte bara poesi eller fina sånger. Sådant kan också vara bra och ha sin plats även i en gudstjänst, men det centrala är att människor får höra Guds Ord när de kommer till Guds hus. 

Kraften i Guds Ord beror inte heller på mänsklig ansträngning. Även om jag skriker och domderar fram Guds Ord så blir det inte mer kraftfullt. Nej, i vissa fall kan det till och med bli tvärtom, om det inte är Guds Ande som leder mig att höja rösten, utan om jag gör det i egen kraft, dvs gör det i köttet, som vi kristna kallar det. Jesus sa att de Ord Han talade var Ande och liv. Jesu Ord har en oerhörd kraft i sig själva, precis som de står, om Guds Ande gör dem levande för Dig. 

Jesus riktade också i sin förkunnelse mycket uppmärksamhet på Sitt Ord. Detta gjorde Han eftersom Han visste vilken kraft det låg i Hans Ord. Jesus sa inte att vi skulle bevara Hans mirakel och kraftgärningar, även om även de såklart är en del av Jesu gärning. Nej, Jesus sa att vi skulle bevara Hans Ord. Vi ser också i Matteus 28 när Jesus ger den sk missionsbefallningen att Jesus säger åt Sina lärjungar att bevara eller hålla fast vid allt vad Jesus befallt oss och lära ut just det, dvs lära ut vad Jesus hade talat. Återigen, att vi ska bevara Guds Ord. Jesus sa: den som älskar Mig bevarar Mitt Ord. Det är Guds Ord som förvandlar våra hjärtan, vårt inre liv, och som väcker tron till liv i våra hjärtan. 

Kraften i Guds Ord är oerhört stark, men också mycket mild. Guds Ord verkar när vi hör det med ett hjärta som ödmjukat sig och omvänt sig till att lyssna till det och ta emot det. Människan har till sin natur en ovilja mot att lyssna till Guds Ord och en ovilja att göra Guds vilja och det kallas den sk syndanaturen. Den har både Du och jag fått med födseln. Det är ett resultat av att Adam och Eva föll för Ormens frestelse och åt av frukten från kunskapens träd. 

För att människan ska vilja lyssna till Guds Ord behöver hon ödmjuka sig, och detta är de allra flesta människor mycket ovilliga till, så därför får istället ofta Gud ödmjuka människan. Detta gör Gud i stor nåd, dvs i kärlek, mildhet och omsorg, och på många olika sätt, men ofta genom att ge oss motgångar när vi vandrar på vägar som leder bort från Gud. 

När Gud då sätter stopp för detta genom tex en sjukdom eller en olycka så kallar vi det ofta för att Gud är hård, men det är Guds nåd. Gud gör det för att han vill oss väl, och Gud vet att ofta är lidande och nöd det enda sättet att vi ska ödmjuka oss, vända om och börja lyssna till Guds Ord, följa Guds vägar och Guds vilja, på det att det sedan ska kunna börja gå oss väl.

Ett tecken på att Du har fått bli född på nytt är att Du lyssnar till Guds Ord och älskar det. Du vill gärna höra det. Visst, ibland finns det ett motstånd, men Du har ändå en kärlek till det som gör att Du dras till det. Guds Ord har blivit en skatt för Ditt hjärta. Den som älskar Guds Ord finner också däri en källa till både kärlek, glädje, frid och till kraft. Ibland kan det räcka med att jag får höra ett Ord från Guds mun, dvs läsa, höra eller tänka på ett Guds Ord, och hela min inre människa fylls av ny kraft och nytt inre liv. Vår inre människa förvandlas och förnyas när vi hör Guds Ord, så därför är det så viktigt att vi lyssnar till det. 

När Jesus gick här på jorden så vandrade Han i stor ödmjukhet, men Han talade ord som ingen annan någonsin gjort. I Johannesevangeliet 7:46 säger någon, eller rättare sagt utropar någon om just Jesus: aldrig har någon människa talat som Han. Och som det står skrivet, så är det: aldrig har någon människa talat som Jesus. 

Många stora, eller ibland kanske inte stora men kända människor, har gått på denna jord och talat många ord, alltifrån Sokrates, Platon, Buddha, Muhammed, Churchill och Hitler, och de har ofta talat stora, om än inte alltid sanna ord, med de kan inte mäta sig med Jesu Ord. 

För vem har någonsin sagt: om någon törstar, så kom till Mig och drick! Den som tror på Mig, ur Hans innersta skall flyta strömmar av levande vatten? (Johannes 7:37-38). Eller: himmel och jord ska förgå, men Mina Ord ska inte förgå. (Matteus 25:35). Har någon förut sagt: Jag Är uppståndelsen och livet. Den som tror på Mig, han skall leva om han än dör. (Johannes 11:25) . Tänk på vad Jesus faktiskt påstår. Han påstår att Han Är själva livet, och att Han Är uppståndelsen. Jesus påstår att den som tror på Honom ska leva om han än dör. Vem har, genom historien, någonsin kunnat säga något sådant? 

Nej, den som hör Jesus tala inser ganska så snabbt att de anspråk Jesus gör om Sig själv, tex som Guds Son, och de anspråk och den kraft som finns i Jesu Ord är helt unika. Aldrig har någon talat som Han. 

Vi kan ju också se på frukten av Jesu Ord och Hans liv. Tideräkningen vi har i större delen av världen grundar sig på Jesu födelse. Detta trots att Han inte var någon mäktig krigarkung som erövrade länder och riken, utan bara hade ett dussin enkla fiskare som Sina lärjungar. Ändå har Jesus med Sina Ord, Sitt liv, Sin död och uppståndelse förvandlat hela världshistorien. 

Jesus har också förvandlat massor med vanliga människors liv. Miljoner, ja, miljarder människor, däribland jag, har fått möta Jesus Kristus, fått erfara att Jesus lever, att Han är uppstånden, att Han kan tala till oss och visa Sig för oss och att Jesu Ord ännu har makten och kraften att förvandla människors liv. 

Vi läser Lukasevangeliet 7:1-10. 

Här ser vi vilken makt Jesus har i Sitt Ord och vad sann tro är. Jesus behöver bara tala ett ord för att totalt förändra de omständigheter vi står inför. Att ha en stor tro innebär inte att man gör som en del idag gör när man försöker pumpa och jobba upp en stor tro i mitt hjärta. Det blir fel, för då börjar jag dels se på mig själv, dels bli stor i mig själv eftersom jag då kan berömma mig av min stora tro. 

Men inför Gud är allt beröm uteslutet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Det är Gud som all ära ska ha, och jag kan inte ens berömma mig av min stora tro. Dessutom visar Guds Ord att alla stora gudsmän, såsom Moses, Elia och Paulus, för att nämna några, har i sig själva varit små, svaga och helt beroende av Herren. 

Nej, att ha en stor tro innebär att man har lärt känna en Gud som är stor, en Gud som bara behöver tala ett ord så förändras alla omständigheter. En stor tro innebär att man tar emot ett Ord från Jesus, och sedan litar man bara på att så som Jesus har talat, som Gud har sagt, så blir det, oavsett om jag inte ser minsta tillstymmelse till att det ska bli som Gud har sagt. 

En stor tro kommer av att man vet att man tror på en Gud som har all makt, som man kan lita på och som uppehåller allt genom kraften i Sitt Ord och som man har insett att man är helt beroende av. Jesus sa: utan Mig kan ni ingenting göra, och om Du ska ha en stor tro så måste Du ha fått upp ögonen för sanningen i de orden. Det är att ha en stor tro, och det visar denna episod.

Många säger också idag att vi kristna behöver få upp ögonen för vilken auktoritet vi har. Jag känner att det är fel väg att gå, och jag anser att dessa ord ur Lukasevangeliet visar just det. Vi behöver få upp ögonen för vilken auktoritet Jesus har. Vi behöver inse och besinna att det räcker med att Jesus säger ett enda ord, och allt förändras i den riktning i vilken Han talar. Vi kristna ska inte försöka få den auktoriteten själva, utan bara lita på och tro på Honom åt vilken den makten och auktoriteten har givits. 

Vi behöver få upp ögonen för vilken makt och auktoritet Jesus har i Sitt Ord. Jag känner att vi kristna ska akta oss noga för att börja se på oss själva, söka makt och auktoritet åt oss själva, utan låt Gud vara Gud, älska Honom och följa Honom, ödmjuka oss och lita på att Han har allt i Sin hand. Lita på kraften i de Ord Jesus talar, inte på Dig själv eller Dina egna ord. 

Namnet Jesus betyder Frälsare, och när människan i sin nöd och hopplöshet vänder sig till Gud och ropar på Jesus om hjälp och räddning, då står Han där. Det gäller narkomaner, prostituerade, värstingar eller andra, och då får man möta Jesus Kristus, den Uppståndne Frälsaren, Mästaren från Nasaret. Och då är det alltid Jesus man får möta till hjälp, frälsning och befrielse. Jag har fått möta massor av sådana helt förvandlade människor och liv, särskilt på Sankta Klara kyrka och inom LP-stiftelsen, som kommit ut ur missbruk, kriminalitet eller prostitution bara genom att åkalla Herrens Namn, bara genom att ropa Namnet Jesus, eller genom att bara be: Jesus, hjälp mig! 

Jag har aldrig hört talas om att Buddha, Muhammed eller någon annan stor och känd människa skulle ha gripit in och frälst någon av den enkla anledningen att de alla är blott människor och alla döda. De lever inte idag och är inte Gud och kan varken höra eller besvara Dina böner. 

Ja, en del människor fattar ett medvetet beslut att konvertera till dessa religoner, men jag har aldrig hört talas om att någon av dessa skulle ha hört en människas rop i nöd och kunnat hjälpa dem. Men jag själv och många, många andra har i sin nöd och hjälplöshet ropat till Jesus, och Han har hört ropet och frälst denne och helt och hållet förvandlat dennes liv. 

I Apostlagärningarna 4:12 står det: “hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta”. Många säger idag, till och med inom kyrkan, att man kan bli frälst i alla religioner, men det är inte vad Guds Ord och Jesus själv säger. Dessa säger båda två samma sak: syndernas förlåtelse, frälsning och evigt liv kan vi bara få genom tron på Jesus Kristus, Guds Son, och Hans fullbordade verk på Golgata kors. Jesus själv sa: Jag Är Vägen, Sanningen och Livet, ingen kommer till Fadern utom genom Mig. Det finns ingen annan väg till Guds Rike, himlen och evigt liv än tron på Jesus Kristus. 

Ingen annan person har någonsin talat som Jesus. Ingen annan har gjort sådana anspråk som Jesus gjorde med Sina Ord. Ingen annan har talat Ord som kan vända hopplösa fall, som narkomaner, prostituerade, gängmedlemmar och andra till att leva i renhet, kärlek och för att hjälpa andra. 

Jesus Kristus är Guds Ord, och Guds Ord är källan till liv, till kraft, det är den källa som vi öser ur, det som danar vår karaktär, för våra kristna liv. Amen. 

 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad