Navigation Menu+

Jesu Majestät och Jesu Ödmjukhet

Posted on 24 Jul, 2017 in All languages, Swedish | 0 comments

 

Jesu Majestät och Ödmjukhet 

Några gånger i mitt liv har jag fått nåden att komma Jesus Kristus väldigt nära, så nära att jag liksom “känner Jesu väsen”. Jag är långt ifrån ensam om det och en hel del som lyssnar nu tycker kanske att det är det mest naturliga i värden, och så är det säkert för en del.

Men för mig har det varit livsförvandlande och omtumlande möten, men det beror såklart inte på att det skulle vara något särskilt med mig, utan det är en nåd som visats mig vid några tillfällen. Jag är djupt tacksam över dessa möten med Jesus Kristus, för de har förvandlat mitt liv, och hoppas och längtar efter att det ska få bli fler tillfällen, men det beror såklart på Guds nåd.

Vid dessa tillfällen har jag liksom kommit Jesus så nära att jag liksom kan säga: jag känner Jesus! Jag vet vem Han Är. Jag känner Jesu Hjärta! Jag känner Jesu väsen! I Guds Ord används ordet att känna någon som synonymt med att älska någon. Mitt hjärtas största längtan och önskan är att få lära känna Jesus, sådan Han Är. Jag tänkte försöka beskriva lite grann av två av de karaktärsdrag hos Herren som fascinerat mig allra mest.

Guds Ord säger oss ju hurdan Jesus, Guds Son, är, och det är Guds Ord vi ska bygga på, men när vi får komma Honom särskilt nära så får orden mer betydelse, de blir levande och påtagligt sanna. Man får då en personlig erfarenhet, men den ska såklart alltid prövas med Guds Ord. En erfarenhet som inte stämmer med Guds Ord måste avvisas, hur stark den än är.

Två drag som slagit mig och påverkat mig särskilt mycket vid dessa tillfällen är Jesu Majestät och Jesu Ödmjukhet. Jesu Majestät är nog det första drag som slår en när man möter Honom.

Jesus är otroligt mäktig. Han säger själv att åt Honom har givits all makt i himlen och på jorden. Han sitter på Gud Faderns högra sida och regerar i upphöjt majestät. Jesus är som person majestätisk, kunglig, full av värdighet, och på samma gång så oerhört ödmjuk. Jesus är Konungarnas Konung. Det finns ingen person som har sådan konungslig värdighet och majestät som Herren Jesus Kristus. Jesus är en Konung, i skönhet, makt och ära, en Konung vars like världen aldrig tidigare har skådat.

Där Mästaren från Nasaret går fram, Jesus Kristus, där Jesu Mantel är som ett släptåg bakom Honom, där känner man som människa att man möter något, eller Någon, som är så underbar och Majestätisk att man bara vill falla ner på knä i vördnad inför Honom. Känslan av Jesu oerhörda Majestät och vår ringhet blir då så stark att människan häpnar och vill på engelska bara säga “oh”, i ett slags förundran och hänfördhet inför Jesu gestalt.

Men ändå är Jesus så oerhört ödmjuk, mild och saktmodig. Jesus böjer Sig ner i ödmjukhet och lyfter upp den människa som kommer till Honom i sin nöd. Jesus, Gud själv, kom till jorden som en tjänare. Jesus, Gud själv, tvättade lärjungarnas fötter samma kväll som Han skulle bli förråd, förnekad och utlämnad till Sina motståndare. Han tvättade även Judas fötter, han som blev förrädaren. Det är en ofattbar ödmjukhet att Gud, som skapat allting, kommer till människan som en tjänare och för att lida av människors slag, hån och svek.

Jesus Kristus, Guds Son, lät Sig hånas, bli slagen, spottad på, misshandlad och sedan hängas upp på ett kors. De delade Jesu kläder mellan sig och kastade lott om dem. Det står i Psaltaren 22:19 att så skulle ske och den skrevs   flera hundra år före Kristus. Tänk vilken otrolig ödmjukhet som detta vittnar om. Jesus kunde bara ha sagt ett enda Ord, och Jesu fiender skulle ha slagits till marken och utplånats av de änglar som Fadern då skulle ha sänt. Men Jesus gjorde inte så.

Det är en ofattbar ödmjukhet hos Gud som gör detta möjligt. Denna kombination av drag som är till synes varandras motsatser gör Jesus ännu mer tilldragande i mina ögon.

Jag har sett många filmer om Jesus, men min absoluta favorit är “The Bible”. Där finns det en scen där man läser ur Daniels bok 7:13-14: “i min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och Han närmade Sig den Gamle av dagar och fördes fram inför Honom.  Åt Honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna Honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och Hans Rike skall inte förstöras.”

Jesus Kristus i sandalerSamtidigt som detta läses så kommer Jesus gående längs med Genesarets sjö. Han kommer gående i sandaler, med en huva som täcker huvudet, och hela hans gestalt, sätt att röra sig, andas majestät, vetskap om att Han är Gud, men också en djup, djup ödmjukhet. Sådan är Jesus. På samma gång oerhört majestätisk och oerhört ödmjuk. Jesus vet att Han är Gud, att Han är Guds Son, därför kan Han vara ödmjuk, för Han vet redan hur det ska gå för dem som upphöjer sig. De frodas en kort tid, men sen är de borta. Därför kan Jesus vara på samma gång både oerhört kraftfull och mäktig, på samma gång mild och tålmodig. Jesus är både ett lejon och ett lamm.

Nästa scen står Johannes Döparen och ropar ut sitt budskap och döper människor. Han ropar: jag är inte den ni tror att jag är. Jag är bara en röst som ropar i öknen: bana väg för… och precis då står Jesus vid vattnet. Han har kommit för att döpas av Johannes, och Han tar bara handen och varsamt, stillsamt och ödmjukt så viker Han tillbaka Sin huva så att Hans Ansikte blir synligt för Johannes. Jesus står där full av ödmjukhet, men även full av värdighet och Majestät. Johannes liksom kippar efter andan, och full av vördnad, gudsfruktan och hänförelse säger han: the Lord, dvs Herren, vilket är hebreiskans ord för Gud. Det är en makalös scen om Jesu Ödmjukhet och Jesu Majestät.

Jesu Majestät får oss att häpna och något i oss vill ta ett steg tillbaka, och det är känslan av Guds helighet och insikten om vår syndfullhet, men Jesu Ödmjukhet, nåd och mildhet reser oss upp igen.

Den kristne behöver inte göra som muslimen och iaktta blind underkastelse. En del tror kanske att jag förespråkar det eftersom jag betonar lyhördhet och lydnad mot Guds Ord, men det är inte en lydnad i fruktan och blind underkastelse som i islam jag då talar om. Nej, det är en tillit till Guds godhet, och en insikt om att Han är både godare och visare än vad jag är, och om Gud säger att något inte är bra för mig, att något är synd, att något är fel, då väljer jag att lita på det. Detta är inte blind underkastelse i en rädsla för Gud, utan en helig gudsfruktan inför Någon som man har insett är både godare och visare än jag själv.

Men även för den kristne, som i sin bön får vända sin blick uppåt mot himlen, mot Gud, i tillit, längtan och tro, även för den kristne så är synen och uppenbarelsen av Jesu Majestät något som väcker förundran, hänfördhet och gudsfruktan.

När människor i Bibeln får möta Jesus i Hans Majestät så reagerar de ofta med att de faller ner till marken, som om de vore döda. Detta gäller även Jesu lärjungar eller Herrens profeter i GT. När profeten Jesaja får se Herren Gud i Hans Majestät så blir han så förskräckt att han utropar: ve mig, jag förgås, jag har orena läppar. Guds helighet får oss att se vår ovärdighet och vår syndfullhet.

Men, säger någon, sådan var Gud i GT, men i Nya Förbundet är Han inte sådan. Men Guds Ord säger tydligt och klart att Gud inte förändras. Jesus Kristus är densamme, igår, idag och i Evighet. Det är en villfarelse att Gud skulle ha förändrats i de två förbunden.

Nej, Jesu Majestät är så väldig, så överväldigande, att man bara faller ner till marken, så även Jesu lärjungar och apostlar. Vi läser Uppenbarelseboken 1:17-18. “När jag såg Honom föll jag ner som död för Hans Fötter, och Han lade Sin högra Hand på mig och sade: var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, Jag lever i evigheternas evighet och har nycklarna till döden och helvetet.

Vi ser här att även aposteln Johannes föll som död till marken när han i början av Uppenbarelseboken fick möta Människosonen, Herren Jesus Kristus, trots att han vandrat med Honom under tre år här på jorden och sedan följt Honom i tiotals år efter Jesu Himmelsfärd genom Guds Ande. Han hade trott, älskat och följt Jesus i många, många år, men när Jesus uppenbarade Sig på ön Patmos i Sitt Majestät så blev Johannes ändå mer eller mindre tillintetgjord. Så Majestätisk är vår Gud, Herren Jesus Kristus. Vi bör ofta påminna oss om att Gud är helig, och ett visst mått av fruktan för Honom både är befogat och bra för oss.

Herren Gud kallas också i judendomen för “Jahve”. Det är det allra heligaste gudsnamnet i judisk tro och är så heligt att man på Jesu tid skulle stena den som tog det i sin mun. Vi kristna har mycket att lära av judarna på många plan, men framför allt har vi mycket att lära av att för en troende jude så är Gud helig. Det är ett av de karaktärsdrag hos Herren Gud som Bibeln nämner allra oftast. I kristenheten idag i värt land och i västvärlden talar vi om Gud som om Han endast vore kärlek, men det stämmer inte med Guds Ord. Bibeln säger att Gud först och allra främst är helig.

Idag i västvärlden börjar vi förlora känslan av värdighet och förundran inför Guds majestät, härlighet, makt och ära, inte bara ute i samhället utan även i kristenheten. För den som har en känsla för Guds helighet blir tex den sk skrattväckelsen mycket svår att förstå som ett uttryck för en helig Gud.

Många andra har Gud som en liten gullig nallebjörn, som en slags kompis, som man kan krama om lite sådär gulligt. Ja, Jesus känner med oss i våra lidanden och både vill och kan trösta oss, så även med en kram, vilket jag själv fått en gång av Herren Jesus. Men Herren Gud är en helig Gud, det får vi aldrig glömma bort.

Namnet Jahve betyder “Jag Är”, vilket också var det namn som Herren Jesus använde flitigt om sig själv i Johannesevangeliet. När Judas hade förrått Jesus och tempelvakterna kom för att hämta Jesus i Getsemane, så står det att Jesus frågade dem: Vem söker ni? De svarade Jesus från Nasaret. Då sa Jesus: Jag Är. Då vek tempelvakterna tillbaka och föll till marken. När Gud själv säger Sitt Namn, då viker människan tillbaka och faller ner mot marken, för så oerhörd är Guds makt och kraft. Vi bör alla försöka inse, även vi kristna som får förmånen att kallas både Guds barn och Jesu bröder och vänner, att så helig var, är och förblir Gud.

En bristvara i vårt land idag, så även i kristenheten, är nämligen gudsfruktan, och det beror på att vi, även vi kristna, har börjat förlora insikten om att Gud är helig. Ja, Gud är kärlek, men vi måste predika Jesu Kristi fullhet: Han är också en helig domare, som kommer att döma rättfärdigt. Vi bör aldrig låta den där sunda respekten och vördnaden för Gud gå förlorad för oss, oavsett hur länge vi vandrat med Herren.

Tvärtom, ju längre vi vandrar med Herren och lär känna Honom, desto mer bör våra hjärtan vara fyllda av vördnad och ett visst allvar inför Jesu Majestät. Jesus Kristus är inte vem som helst, Han är Herren Gud, alltings Skapare, Allsmäktig Konung. Det bör vi komma ihåg.

Vi läser Filipperbrevet 2:4-11. “Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän Han var till i Gudsgestalt, räknade Han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte, utan utgav Sig själv genom att anta en tjänares gestalt då Han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade Sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt Honom över allting och gett Honom Namnet över alla namn, för att i Jesu Namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

Dessa ord av aposteln Paulus visar på Jesu Ödmjukhet och Jesu Majestät. Jesus är Gud, Guds Son, men trots det så ödmjukade Han sig, antog en enkel tjänares gestalt och betalade hela priset för Dig och för mig på Golgata kors för att ge oss förlåtelse för våra synder och evigt liv. Jesus ödmjukade sig och tog emot spott, slag och hån från översteprästerna, fariséerna och de skriftlärda, och öppnade inte sin mun för att försvara sig.

Men dessa ord säger att just därför att Jesus ödmjukade Sig och lydde Gud Fadern ända till döden på ett kors, därför har Gud upphöjt Jesus över allting och gett Honom Namnet över alla andra namn.

Jesus sa: den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

En av de viktigaste egenskaperna för att växa till livet i Kristus är ödmjukhet. Alla sanna och stora gudsmän har präglats av en stor och djup ödmjukhet. Om Du inte är djupt ödmjuk kan Du inte bli verkligt använd av Gud. Om jag inte ser och känner ödmjukhet i en människa, då sätter jag direkt ett stort frågetecken kring dennes tjänst för Herren Gud, hur många som än samlas för att lyssna till denne. Gud använder bara den som är ödmjuk.

Ingen har någonsin ödmjukat sig som Herren Jesus Kristus. Vi läser 1 Tim 3:16 reformationsbibeln: Gud blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i Anden, sedd av änglarna, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härlighet. Att Gud blev uppenbarad i köttet betyder att Gud kom som människa, blev en människa.

Jesus Kristus är Gud, Gud uppenbarad som människa, kallad Guds Son. Det tyder på en ofattbar ödmjukhet att Guds Son avkläder sig all härlighet och ära, föds på jorden i ett stall och växer upp på landsbygden i Israel, och Han gör inget väsen av Sig. Jesus är stilla och tyst, tills Fadern säger: nu, nu Min Son, nu är tiden inne att träda fram och göra Min vilja. Fram tills dess, i cirka 30 år, hade Jesus levt helt stilla och obemärkt. Det tyder på en otrolig ödmjukhet.

Och som Jesus var, och är, så bör Hans lärjungar också vara. Jesu lärjungar bör sträva efter ödmjukhet i allt de säger och gör, för den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Vi talar för lite om detta i dagens kristenhet, utan mycket handlar om att ta för sig, bli stor och få auktoritet, bli framgångsrik och berömd. Men Jesus var inte sådan, och vi bör sträva efter att likna vår Mästare.

Jesus gick genom ödmjukhet till upphöjelse. Gud Fadern har upphöjt Jesus och givit Honom Namnet över alla namn. Alla andra namn kommer att blekna bort. Da Vinci, Bruce Springsteen, Putin och Trump, deras namn kommer att blekna bort, åtminstone om deras namn inte skrivs in i Lammets bok i himlen.

Men Namnet Jesus kommer alltid att bestå. Två tusen år efter Jesu död och uppståndelse har större delen av världen ännu sin tideräkningen efter Kristus. Två tusen år efter Kristus så är frågan om Vem Han Är eller var fortfarande aktuell och brännande.

Ingen, eller väldigt få, diskuterar vem Sokrates var, Platon, Buddha eller Mohammed. Men väldigt många ställer sig frågan: Vem Är Jesus? Är Han Guds Son, vilket Han sa Sig vara, eller inte?

Den frågan är ännu aktuell och kommer att vara det tills den dag Jesus kommer åter. Men denna gång kommer, så långt jag kan förstå, Jesus inte obemärkt, utan varje öga ska se Honom, även om jag inte helt kan utesluta ett dolt sk Uppryckande. Jag vet helt enkelt inte detta säkert, jag kan mycket väl ha fel. Men en sak är säker: en dag kommer Jesus tillbaka från himlen, med alla Sina änglar och med Sina heliga, tex Paulus och Moses. Den Dagen kommer himlen att stå öppen och Jesus kommer ridande på en häst.

Denna gång kommer Jesus i all Sin härlighet, makt och ära. Den Dagen kommer frågan om Jesus Är Guds Son eller inte att dö ut totalt, för då kommer det att vara helt uppenbart för alla. Den dagen kommer alla att förstå och känna att Jesus är djupt ödmjuk, alla kommer att känna och förstå att Jesus älskat dem med en innerlig och evig kärlek. Men Den Dagen får vi också se Jesu Majestät, och den kommer att få oss alla att falla ner på knä och bekänna att Jesus Kristus är Herren, dvs att Jesus är Gud. För varje knä skall böjas, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. För Jesu Fiender böjs knäna med tvång, eftersom de inte velat böja dem frivilligt här i tiden, men för Jesu lärjungar böjs de frivilligt, med lätthet, och med en inre glädje över att Konungen kommit åter för att befria Sitt folk.

Den Dagen, är jag övertygad om, är inte långt borta. Jesus är snart tillbaka på vår jord. Den Dagen kommer vi främst att få se och erfara Jesu Majestät. Amen.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad