Navigation Menu+

Jag vill lära känna Kristus

Posted on 26 Jul, 2017 in Kärlek, Tro | 0 comments

Ladda ned ljudfilen

Jag vill lära känna Kristus

Filipperbrevet 3:10-11 ur bibel 2000: Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden, genom att bli lik honom i en död som hans — kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda.

Som människa kan man dras till Jesus av många skäl, för Jesu person är helt enkelt väldigt tilldragande, med egenskaper som ödmjukhet, värdighet, mildhet och annat, men jag känner personligen att det inte finns något som drar mig till Jesus mer än just Jesu kärlek. Jag vill lära känna Jesus Kristus, sådan Han Är, men mest av allt önskar jag lära känna Kristi kärlek. Det finns mycket som Jesus är, egenskaper Han har i sin karaktär, i sin personlighet, som man som människa skulle kunna vilja ha, men det som är mest åtråvärt att ha och lära känna är Jesu Kristi kärlek. Det finns inget som är större, starkare eller mäktigare än Jesu Kristi kärlek.

Genom hela mitt liv har det aldrig funnits något jag sökt eller önskat äga och lära känna som kärlek. Men jag sökte i blindo i hela mitt liv, i alla möjliga religoner, tills jag fick möta Jesus år 2005. Jag sökte sann kärlek, ville så gärna veta vad kärlek var. Jag hade en längtan efter att ha kärlek i mitt liv och veta vad det var.

Jag kom till Sankta Klara kyrka i Stockholm 2005/06 och jag kom särskilt ihåg början på en gudstjänst vintern -06. Gudstjänsten skulle strax börja och människor stod och omfamnade varandra, kysste varandra och deras ansikten strålade av fröjd, av glädje, och av kärlek. Jag minns hur jag tänkte för mig själv: Konrad, här älskar de ju varandra, detta vill jag ju ha! Jag vill i mitt hjärta, i mitt liv, äga det som de äger. Och vad de hade var Jesus Kristus, och det överflödande inre liv som bara Han vill och kan ge.

Jesus Kristus Golgata kors

Jesus Kristus Golgata kors

På Sankta Klara kyrka flödade Kristuslivet över till brädden. Där hade man lärt känna Kristus, där följde man Jesus, man levde och gjorde allt för Honom, och för att få det överflödande liv som Jesus vill ge så finns det ett villkor som Jesus själv anger: man måste förneka sig själv, ta sitt kors och sedan följa Jesus.

Där hade man förnekat sig själv och den glädje, kärlek och frid som fanns där var underbar och mitt hjärta fylls av glädje när jag tänker på det och talar om det. Det livet finns öppet och tillgängligt för var och en som så vill och önskar. Det enda Du behöver göra är att lägga ner Din egen vilja och komma som Du är till Jesus och sedan följa Honom.

Att förneka sig själv innebär att man ger upp sig själv. Man ger upp det liv där man själv stod i centrum, där allt kretsade kring jag, mig och mitt, och istället säger man ja till det liv som Kristus vill ge. Man får då en källa inombords som kommer från Gud själv genom Den Helige Ande. I Johannesevangeliet 4:14 säger Jesus: men den som dricker av det vatten Jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten Jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv.

Den källa som Jesus talar om är Den Helige Ande, som bor i den kristnes inre. Det får ens inre liv att börja flöda över. Man får en källa inom sig som liksom flödar över av kärlek, glädje och frid. Man får en inre, bubblande och aldrig sinande glädje som man inte kan hålla för sig själv. Den glädjen behöver man inte prestera eller låtsas att man har inom sig, utan den bara finns där.

Sjävklart är inte en kristen alltid glad, det kristna livet har också perioder av både tårar, smärta och lidande, då det kommer att kännas och se ut som om man förlorat det inre livet med Kristus, men den som håller fast vid Honom genom prövningen kommer att se att det som med tiden växer till i det kristna livet är allt mer av Andens frukt. Tårar och smärta har sin tid, men den som sår med tårar ska skörda med jubel.

Jesus säger i Johannesevangeliet 7:37-38: “om någon törstar, så kom till Mig och drick! Den som tror på Mig, ur hans inre skall strömmar av levande vatten flyta fram.”

Med dessa ord beskriver Jesus det överflödande liv i Kristus som fanns på Klara kyrka. Detta inre liv får en människa när hon tar emot Jesus Kristus, blir född på nytt och får bli döpt i Den Helige Ande. Då får man Jesus Kristus inneboende inom sig och då flödar det upp en källa inombords med liv.

Den Helige Ande har många uppgifter, men en är att omforma, omskapa människan till det hon skapades till att vara: Guds avbild. Den Helige Ande formar om den som tror på Kristus till att bli allt mer och mer lik Jesus Kristus. Det är inte gjort i en handvändning, utan det tar lång tid och ingen av oss blir klar på denna sida av Evigheten.

Men det är en underbar vandring för även om det gör ont ibland när Guds Ande visar på saker i vår karaktär som behöver ändras på, så blir resultatet av det, förutsatt att vi lyssnar och är villiga att låta Kristus forma om oss, att vi fylls ännu mer av Guds Ande, får ännu större glädje, kärlek och frid. I Galaterbrevet 5:22 står det att Andens frukt är bland annat kärlek, glädje och frid.

Vi lär känna Kristus genom att umgås med Honom, på samma sätt som vi lär känna andra människor genom att umgås med dem. Kristus umgås vi först och främst med genom att läsa Guds Ord. På många ställen i Bibeln sägs det just att Jesus Kristus är Ordet, att Jesus Kristus är Guds Ord. När Guds Ande gör Ordet levande så får vi möta Kristus. Han blir då högst påtagligt levande för oss och vi kan lära känna Honom.

Vi lär också känna Kristus genom att umgås med Honom i bönen. Där kan Kristus tala till oss, ge oss tröst och vi kan umgås med Honom ungefär som man umgås med en människa som man bara sitter ner och talar med. Inte alla kristna är lika fäiga i att urskilja Kristi röst, men alla kristna kan känna eller ana i alla fall lite grann av vad Herren har på sitt hjärta för den situation man befinner sig i.

Ett annat sätt är genom att umgås med våra bröder och systrar i Kristus. Om de känner och följer Kristus så kan de ge Dig ord av tröst, uppmuntran men även korrigering för Din vandring med Kristus. Vi är som människor, oavsett om Du tror på och följer Kristus eller ej, blinda för en del områden i vår personlighet och våra liv, och det kan bara uppenbaras för oss genom Guds Ord, Guds Ande eller våra syskon. För att lära känna Kristus är det viktigt att vi lyssnar till vad våra syskon har att säga till oss om vår vandring med Jesus Kristus, både uppmuntran och tillrättavisning. Inte all uppmuntran kommer från Herren, inte heller all tillrättavisning, men oftast kan det ligga åtminstone ett korn av sanning i det man får höra och det bör man ta till sig.

Att lära känna Kristus handlar i mångt och mycket om att lära känna sann kärlek. Vad sann kärlek är visade Gud när Han sände Sin egen Son för att dö på ett kors för alla människors synder, för Dina och mina. Sann kärlek tänker på andras bästa mer än sitt eget, det visar Kristus på korset. Sann kärlek föder omsorg om andra i våra hjärtan.

Det finns inget större mål för en människa än att lära känna Kristus och Kristi kärlek. I Efesierbrevet 3:14-19 står det:

Därför vill jag falla på knä för Fadern,  efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er.

Kristi kärlek är något helt ofattbart. Man kan vandra ett helt liv med Honom men man förblir ändå i mångt och mycket en nybörjare, eller i alla fall så förblir man en lärjunge, man blir helt enkelt aldrig fullärd.

I 1 Korintierbrevet 13:4-7 säger aposteln Paulus: Kärle­ken är tålmo­dig och god. Kärle­ken är in­te strids­lys­ten, in­te skryt­sam och in­te upp­blåst.  Den är in­te ut­ma­nan­de, in­te självisk, den bru­sar in­te upp, den vill ing­en något ont.  Den fin­ner in­te glädje i orätten men gläds med san­ning­en.  Allt bär den, allt tror den, allt hop­pas den, allt uthärdar den.

Jesus Kristus visar på korset hur tålig, uthållig, fördragsam, förlåtande och utgivande sann kärlek är. Jag älskar nästan särskilt orden: allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken, då talar jag om Kristi kärlek, för det finns mycket i vårt samhälle idag som människan kallar för kärlek, men som inte är det, utan istället är ett uttryck för människans ha-begär, men Kristi kärlek har en otrolig förmåga att bära och uthärda. Det visade Jesus Kristus när Han i Sin kropp bar hela världens synd. Det var ingen liten börda att bära i Sin kropp upp på korset, inte ens för Guds Son var det en lätt börda, men Han bar den, av kärlek.

Kärlek är alltid också ett fritt val. Gud tvingar ingen till helvetet, men Gud tvingar heller inte någon in i himlen som inte vill dit. Det är ett fritt och personligt val, och Guds Son har gjort allting klart, så det enda människan behöver göra är att välja. Hon behöver inte göra något, för Gud har gjort allt klart på Golgata. Men på samma sätt som Jesus Kristus valde, av fri vilja, att gå till korset för att vinna människan till att spendera Evigheten med Honom i himlen, så har vi människor ett fritt val, för sann kärlek tvingar sig inte på någon, för då är det inte längre kärlek.

Men allt det Kristus har gjort för Dig, allt det inre liv som jag talat om idag, ligger öppet och tillgängligt för Dig som lyssnar idag, vem Du än är. Valet är Ditt, ett helt fritt och personligt val. Du behöver bara säga Ditt hjärtas ja till Jesus, och sedan troget följa Honom, och allt detta kan bli Ditt. Ja, det kommer både tårar och prövningar också på Din väg, men det inre livet, den där källan inom Dig, den kan inte hejdas, utan springer fram allt mera och en dag ger den evigt liv.

I 1 Korinthierbrevet 13:12-13 står det: nu består tron, hoppet och kärleken, men störst av dem är kärleken.

Om vi vill lära känna Jesus Kristus får vi gå kärlekens väg. Om vi vill lära känna Jesus Kristus måste vi förstå vad sann kärlek är, och om vi vill förstå vad sann kärlek är måste vi lära känna Jesus Kristus. Och om vi vill lära känna kärleken och Jesus Kristus måste vi hålla oss till sanningen, på sanningens väg, ty Jesus Kristus är Vägen, Sanningen och Livet, och eftersom kärleken har sin glädje i sanningen. Amen.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This