Navigation Menu+

Diverse minnesanteckningar av andlig art

Posted on 19 Jul, 2017 in Betraktelser | 0 comments

Diverse minnesanteckningar av andlig art 2017 del 1

Här finns nu en pdf-fil som innehåller en del tankar som legat på mitt hjärta under första kvartalet av 2017. De allra flesta har jag vid någon tidpunkt lagt ut på Facebook. Gud välsigne Dig som läser. Amen.

Tankar tänkta i skogen…

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »