Navigation Menu+

Den sista stora väckelsen

Posted on 17 Jul, 2017 in Tro | 8 comments

Den sista stora väckelsen

Ladda ned ljudfilen

Tack Jesus Kristus för att Du har lagt detta budskap på mitt hjärta. Tack Jesus Kristus för att jag tror att Din Ande ledde mig när jag skrev detta och för att jag tror att detta budskap är viktigt för människor och för vår kristenhet. Tack Jesus Kristus för att Ditt Rike, Guds Rike, kommer att komma i dess fullhet och att ingen politiker, inget parti och inga falska väckelser kan hejda det. Tack Jesus Kristus för att vi kristna får nåden att vinna nya lärjungar för Dig och vara med och utbreda Ditt Rike, oavsett vad som sker i vår omvärld. Jag ber nu att det i denna predikan som är av Dig ska få vidröra människors hjärtan och att de ska ta det till sig.

Carter Conlon, pastor vid Times Square Church i New York, efterträdare till David Wilkerson, var inbjuden som en av huvudtalarna vid en pingstkonferens i Kanada mot slutet av 80-talet.

När han skulle förbereda sig inför sitt tal så föll Den Helige Ande över honom och sa att det skulle komma väckelser födda i köttet över Kanada inom en snar framtid och om man inte såg upp med det så skulle det orsaka stor skada i Kristi kropp. Med all sannolikhet varnade Guds Ande för den sk skrattväckelsen. De allra flesta avvisade varningen, precis som många gör i vårt land idag.

När Conlon rest omkring där relativt nyligen så var många av dessa pingstförsamlingar idag svårt skadade. Flera hade helt dött ut och andra var kraftigt decimerade, och på de flesta håll var man idag så rädd för Den Helige Andes ledning att när det verkligen var Guds Ande som ville göra något så sa man nej, rädda att bli ledda vilse.

När Conlon i en predikan berättade om detta så var det med en djup smärta och sorg på hans hjärta, och när jag tänker på detta så är tårarna nära i mina ögon. Wilkerson sa i en predikan att när han bad över denna sk väckelse så kände han en sorg på Herrens hjärta, som om det som pågick bedrövade Gud. När jag själv ser bilder därifrån så känner jag bara vämjelse, smärta och sorg. Jag börjar nästan gråta av sorg och smärta, och jag är själv övertygad om att den smärtan kommer från Herren själv.

Väckelse i folkmassaNär sedan den sk väckelsen bröt ut så talade Herren till Conlon. Han brottades med Herren till klockan två på natten innan söndagens predikan. Han sa till Herren att han inte ville föra fram det Herren talade, men Herren vann. På söndagen höll Conlon en predikan med titeln “a gospel of slaughter”, vilket betyder “ett slaktens Evangelium”. Han avslutade predikan med att be om blodets beskydd över hela församlingen, för Herren hade sagt att några från TSC skulle åka dit, Conlons predikan till trots.

Jag förstår att Conlon inte var så jätteförtjust i att framföra varningen, för jag har själv provat varna, och vet att det både är svårt och impopulärt. Och om någon säger att det inte är från Herren av den orsaken att det ofta inte tas emot och är impopulärt, så säger jag att Du bara behöver läsa om Herrens profeter i Gamla Testamentet, inte minst Jeremia. De talade för Herren, men de allra flesta avvisade dem, och de falska profeterna var alltid fler och mer högljudda. De falska profeterna är alltid fler, alltid mer högljudda.

Jag vet att Conlon är en gudsman. Allt i hans liv och predikningar vittnar om det, och jag vet att när Conlon säger att Herren har talat, då är det så. Han gissar inte, och om han är osäker så säger han också: jag upplevde att Herren talade. Men denna gång använde han inte detta ord. Han sa att han hade brottats med Herren i timmar under lördagen och att Herren hade talat till honom. Conlons avslutande bön om blodets beskydd över alla vid TSC för detta hindrade ändå inte en del från att åka dit, för dessa sk väckelser utövar en stark dragningskraft på människor, och trots Herrens varningar så går människor dit, av nyfikenhet. Det är till stor skada för den enskilde och för Kristi kropp.

Någon kanske tror att jag är emot väckelse. Inget kunde vara mer fel. Min stora längtan är att få se människor komma till tro på Kristus och bli frälsta. Men jag är medveten om vilken tid vi lever i och vad Bibeln, Guds Ord, säger om denna tid. Jag har också sett flera sk väckelser i Nordamerika i Toronto, Pensacola, Lakeland och Kalifornien, och jag är helt övertygad om att det är fött i köttet, dvs att det inte är sanna väckelser, och jag är långt ifrån ensam om den övertygelsen. Vi har också sett sådana i Sverige, som tex Älmhult och nu senast i Gamleby, där jag är lika övertygad om hur det står till med dessa, även om jag ännu inte prövat Gamleby så ingående.

Men jag vet att människor ändå söker Jesus Kristus, och jag gör vad jag kan för att vinna dem. Jag ser hur människor i Byske dras till Kristus, och det gläder mig och jag tror att det går att vinna dem, och tills jag ser en sann väckelse så tänker jag vinna en i taget, vilket också var mottot för Lewi Pethrus. Vi kristna ska inte se på avfallet, utan söka dem som vill ha Jesus Kristus. Ja, vi bör, när Herren så leder oss, varna för det, men vi ska inte sluta göra Guds vilja och ge upp. Vi ska be och handla efter orden i Herrens egen bön: låt Ditt Rike komma, låt Din vilja ske.

Jag tror att när svår nöd kommer över västvärlden så kommer många att både börja söka och finna Jesus Kristus. Människor kommer att börja söka efter hopp. Om det blir en stor väckelse låter jag vara osagt, men jag tror att vi kommer att få se människor komma till Jesus Kristus. Men om någon ropar: väckelse! Väckelse, så pröva det noga innan Du går dit eller rekommenderar andra att gå dit, för det är inte säkert att det är av Kristus.

Vi ser också att när lärjungarna i Matteus 24:3 frågade Jesus om tecknet för Hans Återkomst och denna tidens slut så var det allra första Jesus sa: se till att ingen bedrar Er! Ty många skall komma i Mitt Namn och säga: “Jag Är Messias” och de skall leda många vilse.

Jesus nämnde inte med ett enda ord den stora väckelsen i den sista tiden som så många talar om. Om jag ser på kristenheten i Sverige och västvärlden idag så verkar det som om Jesus skulle ha sagt: se till att Ni inte missar den sista stora väckelsen, för är Ni inte snabba nog så går den Er snabbt förbi!

Men Guds Ord talar inte om en stor väckelse i den sista tiden, Guds Ord talar om ett stort avfall i den sista tiden. Inte på något enda ställe säger Bibeln ett enda ord om den sista väldiga väckelse som så många verkar jaga efter.

Men, säger någon, talar inte Joels profetia ändå om en väckelse i den sista tiden? Men jag säger som Luther: skrift ska med skrift tolkas. I Apostlagärningarna läser vi hur Petrus på pingstdagen hänvisar just till Joels profetia och säger: detta är vad Joel talade om. Den sista tiden i Guds Ord avser både tiden just före Jesu Tillkommelse, men också allt efter Jesu liv och gärning räknas som den sista tiden. Joels profetia har därför, enligt Skriften själv, redan gått i fullbordan. Och Jesus och apostlarna nämner inte med ett enda ord den sista stora väckelsen. Därmed inser vi att Bibeln inte lär något om en stor väckelse i ändetiden, men däremot mycket om falska profeter och om ett stort avfall från tron. Och ett avfall är inte buddhister eller muslimer, inte heller vårt icke pånyttfödda samhälle, utan ett avfall från tron talar om de som tror på Kristus. Det bör göra oss vaksamma i våra hjärtan.

Tro inte att jag inte både ber om och hoppas på en väckelse, för det gör jag. Men jag vill bara mana Er alla till besinning. Gud har inte bråttom. Om en väckelse verkligen är av Gud så håller den i sig länge, länge. Väckelsen med EFS och Rosenius på 1850-talet höll i sig länge, jag skulle vilja påstå att efterdyningarna finns kvar ännu idag, för jag har besökt många små EFS-församlingar längs Norrlands kustland och det finns många levande, varma församlingar kvar inom EFS. En del har såklart både somnat eller dött ut, men drygt 150 år senare så finns rötterna kvar av den väldiga väckelsen. Gud har inte bråttom, och det som Gud gör försvinner inte så lätt eller snabbt.

Den Onde har bråttom, ty han vet att hans tid är kort, men Guds Ande går alltid fram med frid, mildhet, saktmod. Besinna dessa ord.

Låt oss både hoppas på och be om väckelse över vårt land, men låt oss inte ta emot dem utan att pröva dem först utifrån Guds Ord, Guds Ande och sann, klassisk teologi, och där rekommenderar jag Rosenius. Om en väckelse är av Gud så tål den en ingående prövning. Och låt oss använda den tid som nu är till att vinna lärjungar åt Jesus Kristus, en i taget, målmedvetet, och att söka och göra Guds vilja i vardagen. Gör det Gud kallar och leder Dig till.

Använd också den tid som är nu åt att bli grundligt rotad i Kristus och i Guds Ord, för när saker och ting, ganska så snart, börjar spinna bortom all kontroll i vårt land och åtminstone i västvärlden, så kommer många människor att börja söka och ropa efter en framtid och ett hopp, och då är det viktigt att Du har något att ge dem. Be Gud lägga en sådan sång om Gud själv, himlen och Guds Kommande Rike att Du kan sjunga den oberoende av Dina omständigheter, för den sången kommer både Du och Dina medmänniskor att behöva. Och lär Dig, med Herrens hjälp, att sjunga den redan nu, mitt i Dina vardagliga prövningar Du har idag, små eller stora.

Om Du gör detta så tror jag att det kommer en dag när Du kommer att tacka Gud för det valet, och att många av de medmänniskor som hånar Dig idag kommer då att tacka Dig, för Du kommer då att ha en framtid och ett fast grundat hopp att peka på och ge många andra.

8 Comments

 1. Detta står jag helt bakom till 100%. Glad att du tar upp det då jag länge och många gånger tänkt på detta och många som sagt detta med den stora väckelsen men jag får inte frid över det, känner mig ensam i det dock så detta gav mig frid. Amen

  • Guds frid önskar vi dig Konrad.
   Vi blev glad överraskade att få se att någon här i landet skriver i fråga om den nytestamentliga tron något som är av vikt och av högsta betydelse. Då menar vi frågan om omvändelse, att pröva sin egen och andras tro, att predika om synden och nåden och naturligtvis om frälsning m. m. Du skriver om dessa grundläggande ting så som den Heliga skriften lär, och det gör oss väldigt glada. Vi har samma erfarenhet som du: vi vet att det är sant.
   Nu skriver du också ett och annat om det gamla och kontroversiella temat väckelse. Vi har inte ingående studerat allt du skriver, men även i fråga om väckelse har Guds helige Ande visat dig hemligheter som inte många i det här landet har fått upptäcka. Då menar vi “väckelse” som inte kommer från Guds Son vår Herre.
   Vi kom fram till din hemsida idag för vi har undrat en längre tid varför Sverige fortfarande är så välsignad bland jordens alla länder. Min man säger alltid: för att det finns fortfarande heliga män i det här landet. Och jag har nu letat och letat en längre tid och nu är jag väldigt glad att någon skriver om dessa ting som jag och min man brukar samtala om. Jag ska fortsätta och läsa vad du skriver. Du nämner att Jesus varnar för bedragare (Matt. 24: 3-5) Skriver du också om det centrala ämnet som Herren Jesus talar om i Matt. 7: 21-23 och som handlar om att bli bedragen av religiösa andemakter?
   Gud välsigne dig och ge dig kraft att fortsätta med detta viktiga arbete
   P.S. vi brukade också gå till klara kyrkan här i Stockholm

   • Åh, tack kära syster, vilken uppmuntran till mig! Jag ska skriva något om Matteus 7:21-23 också, för jag har tänkt mycket på det de senaste åren. Guds rika nåd och frid till Er!

 2. Guds frid önskar vi dig Konrad.
  Vi blev glad överraskade att få se att någon här i landet skriver i fråga om den nytestamentliga tron något som är av vikt och av högsta betydelse. Då menar vi frågan om omvändelse, att pröva sin egen och andras tro, att predika om synden och nåden och naturligtvis om frälsning m. m. Du skriver om dessa grundläggande ting så som den Heliga skriften lär, och det gör oss väldigt glada. Vi har samma erfarenhet som du: vi vet att det är sant.
  Nu skriver du också ett och annat om det gamla och kontroversiella temat väckelse. Vi har inte ingående studerat allt du skriver, men även i fråga om väckelse har Guds helige Ande visat dig hemligheter som inte många i det här landet har fått upptäcka. Då menar vi “väckelse” som inte kommer från Guds Son vår Herre.
  Vi kom fram till din hemsida idag för vi har undrat en längre tid varför Sverige fortfarande är så välsignad bland jordens alla länder. Min man säger alltid: för att det finns fortfarande heliga män i det här landet. Och jag har nu letat och letat en längre tid och nu är jag väldigt glad att någon skriver om dessa ting som jag och min man brukar samtala om. Jag ska fortsätta och läsa vad du skriver. Du nämner att Jesus varnar för bedragare (Matt. 24: 3-5) Skriver du också om det centrala ämnet som Herren Jesus talar om i Matt. 7: 21-23 och som handlar om att bli bedragen av religiösa andemakter?
  Gud välsigne dig och ge dig kraft att fortsätta med detta viktiga arbete
  P.S. vi brukade också gå till klara kyrkan här i Stockholm

 3. Snälla JESUS frälls mej!!!!! Jag förgås jag vill be om förlåtelse för att jag går mina felsteg men Va mej Nådig Jesus Kristus finns det någon som tror på den Sanna Biblens Jesus så va god och be att Jesus frälser mej jag förgås!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Jag ska börja be för Dig. Jesus finns, och Han hör bön! Jag ber att Du ska få bli frälst.

 4. Det är så å säĺlan rannsakande förkunnelse som denna predikas Ida, Allvaret och Heligheten saknas .Tack käre Kondrad stå fast på denna väg /Ewa

  • Tack, älskade och dyrbara syster!

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »