Navigation Menu+
I hear the sound of Footsteps (English & Swahili (only written) & local language in Karamoja district (only spoken)
Read more

2019 sister Liliane received a powerful word from the Lord: I hear the sound of Footsteps. Be ready to be raptured into the sky, to meet Me.

The coming of Jesus Christ draws near, a moment of terror and fear for His enemies, because this time He comes as a Lion, not as a Lamb, but a moment of deliverance, joy and victory for His children. Be on the Right side, that is on the side of Jesus, and be ready!

Read more
Khoya – a Philadelphia church (Bangla/English)
Read more

In the last days before Jesus comes back there will be two types of churches: Laodicea, the lukewarm church, and Philadelphia, the faithful church that holds on to Jesus Christ.

Me and sister Liliane have traveled to Africa and Bangladesh and met both of these two kinds of churches. Khoya MC in Khulna is one of the Philadelphia churches that we have met.

God bless you all in Khoya! We love you all so much! And Jesus loves you even more!

Read more
Jag hör ljudet av Fotsteg
Read more

Vi kristna hör ljudet av Jesu Fotsteg, det är Jesu Återkomst som närmar sig med stormsteg. Vi behöver vara vakna, vandra i gudsfruktan och arbeta för våra medmänniskors frälsning och befrielse medan dagen varar.

Read more
Obolokome – the church of Philadelphia
Read more

In the last days before Jesus comes back there will be two types of churches: Laodicea, the lukewarm church, and Philadelphia, the faithful church. Without a doubt in my heart Obolokome in northern Uganda is a Philadelphia kind of church, given only praise and encouragement from the Lord Jesus Christ, and given amazing promises on earth, and in Heaven.

Read more
The Gospel of Jesus Christ (Urdu/English)
Read more

The only way for a man to be saved is through faith in Jesus Christ. That´s what Jesus said, and my experience, seeking God for nine years in other religions and finding nothing, but when I began to seek Jesus, things started to happen. And since the gospel is from God, not men, we have no right to change the gospel, no, we are to preach it as it is written until Jesus Christ comes back!

Read more
My testimony (Urdu & English)
Read more

I was “everything” in my old life. For 15 years a very well known and respected soldier in the Swedish Special Forces, a man who knew many languages and had many friends. I had everything on the outside, but on the inside I was so lonesome, unhappy, empty and a captive in myself.

But in 2005-06 Jesus met me and changed all of that. Today I serve the Lord on mission trips to Bangladesh and Africa, preaching the gospel. I am so much more free, I am not lonesome and I have Jesus Christ in my heart. That’s what this testimony is about.

Read more
Стройте свой дом на Скале сейчас, пока не пришли бури
Read more

В этой пророческой проповеди я говорю о том что скоро будет в мире, и о том как готовиться к этому. Будет большой конфликт в мире и мы должны делать всё чтобы мы стояли непоколебимы в Господе и укоренены в Слове Божьем.

Read more
En Guds Armé i Sverige
Read more

Vårt älskade land, Sverige, är på fel väg i allt snabbare takt, men Herren Jesus sitter ännu på Tronen och är Allsmäktig, och Herren vill forma en Guds armé över Sverige, för att rädda så många som möjligt. Som Jesu lärjungar vill Gud att vi söker Hans Ansikte och säger ja tack till att gå med i Guds Armé i Sverige, och detta handlar om hur den armén ska se ut och hur den ska förbereda sig.

Read more
Andligt vaken inför Jesu Återkomst
Read more

I den sista tiden talar Jesus och Guds Ord i övrigt gång på gång om att inför Jesu Återkomst så är det viktigt att vi ska hålla oss vakna, vakna inför vad som ska ske i vår värld och i Kristi kropp. Vi ska hålla hoppet och talet om Jesu Återkomst och himlen levande.

Read more
Jesu starka varning till Sverige och hela Norden
Read more

Jesus gråter över Sverige och Norden, och sänder Hesekiel 9:1-11 som en stark varning till Sverige och Norden. Gud har varit oerhört god mot Sverige, trots att vi sedan länge tillbaka vänt Honom ryggen, men nu säger Jesus att det är dags för Sverige och Norden att vända om till Honom. För Jesus vill frälsa och rädda vårt land!

Read more
Любить Иисуса Христа
Read more

De andligt vakna ser och förstår att Jesu Återkomst närmar sig, och i den sista tiden talar både profetior, och Guds Ord, om ljumhet och avfall från tron på och kärleken till Jesus. Så hur kan jag se om jag ännu älskar Jesus eller ej? Denna predikan innehåller några tumregler.

Read more
Jesus Christ, the Rock in the coming storm (English/বাংলা)
Read more

This sermon called “Jesus Christ, the Rock in the coming storm” (English and Bengali), and it’s is for all of my English speaking brothers/sisters in Christ Jesus, in Sweden and all over the world. It’s about what is about to come, how to prepare and about the Coming of Christ. I believe that it’s important to take part of and is partly prophetic. It is in English, spoken and written form, and also translated to Bengali, both written and spoken. So you can listen, download or read. Please feel free to share it on Facebook! God bless you all and may God strengthen you in Christ.

এইউপদেশটি”যীশুখ্রীষ্ট, আগতঝড়েরমধ্যেশিলাহয়ে” নামেপরিচিত(ইংরাজীএবংবাংলা), এবংএটিখ্রিস্টযীশুতে, সুইডেনেএবংসারাবিশ্বেআমারইংরেজিভাষীসমস্তভাই/ বোনদেরজন্য। এটিকীআসবে, কীভাবেপ্রস্তুতহবেএবংখ্রিস্টেরআগমনসম্পর্কে। আমিবিশ্বাসকরিযেঅংশনেওয়াগুরুত্বপূর্ণএবংআংশিকভাবেভবিষ্যদ্বাণীমূলকহয়এটিইংরেজীভাষায়, কথ্যএবংলিখিতআকারেএবংলিখিতএবংকথ্যউভয়ইবাংলায়অনুবাদিত। সুতরাংআপনিশুনতে, ডাউনলোডবাপড়তেপারেন। এটিফেসবুকেশেয়ারকরুননির্দ্বিধায়দয়াকরে! ঈশ্বরআপনাদেরসকলকেমঙ্গলকরুনএবংঈশ্বরআপনাকেখ্রিস্টেশক্তিমানকরুন।

Read more
Ett Evangelium i Ande och Sanning
Read more

Guds Evangelium handlar om Jesus Kristus och vad Han gjorde på korset, och det är ett budskap som är en levande realitet, det har skett på riktigt, det är sant. Men det är inte enbart en teoretisk kunskap, utan när Jesus får komma in i Ditt hjärta så förvandlas hela Du, Du blir en ny person med ett nytt liv, långt bättre och rikare än Ditt gamla. Och denne Jesus kommer att bära, styrka, leda, välsigna och bevara Dig i den sista tidens prövningar, om Du följer den verklige Jesus från Nasaret.

Read more
We shall see Him as He Is (Svenska/English/বাংলা)
Read more

The Bible tells us that one day we shall see the Lord Jesus Christ as He Is, and that hope does purify our lives. When we look at something or someone, we are affected by that, and the more you look at Jesus, pray and read the Bible, the more you will be made like Him in your personality, and that is something really wonderful since the personality of Jesus Christ is lovely.

Read more
Guds budskap till Sverige genom Corona
Read more

Jesus har välsignat Sverige på ett makalöst sätt de senaste drygt hundra åren, och beskyddat oss från 1a och 2a VK, från hungersnöd och naturkatastrofer, och trots att Sverige sedan 60-talet allt mer vänt Jesus ryggen så har Gud i Sin stora Nåd ändå haft fördrag med Sverige. Men genom Corona sänder Gud, dvs Jesus, ett starkt budskap till Sverige: vänd om! Och till vår kristenhet: vakna upp!

Read more
When the power comes from God (English/বাংলা)
Read more

In the revival at Azusa Street, there was a prophecy about changes in the Pentecostal Church in the last days, among them a strong search for power. Yes, the Holy Spirit comes with power, but not all spiritual power comes from God. So what does it look like when the power comes from God, and what does it look like when it doesn´t?

Read more
Samla en skatt i himlen
Read more

Det jordiska livet är kort och förgängligt, men himlen varar för Evigt, och som Jesu lärjungar så har vi himlen som vårt hemland, inte jorden, och i himlen väntar en ofattbart stor lön, en obeskrivlig glädje och härlighet på oss. Vi bör därför se på Jesus, söka vinna mer av Honom och söka det som är där ovanför, inte här på jorden.

Read more
Då ska de rättfärdiga lysa som solen
Read more

De allra flesta kristna har samma önskan och bön som Mose: låt mig få se Din Härlighet, och vi har fått ett löfte att en dag få dela Jesu Härlighet i himlen, för Evigt, om vi delar Kristi lidanden, och då ska våra ansikten lysa som solen. Men våra hjärtan söker och längtar efter mera av Jesus redan här på jorden, och ju mer vi gör det, desto mer kommer våra ansikten att lysa redan här på jorden eftersom Guds Ande, Härlighetens Ande, vilar över oss.

Read more
When the power comes from God (English/বাংলা)
Read more

Under väckelsen på Azusa Street kom en profetia fram om vad som skulle ske inom den andedöpta kristenheten innan Jesu Återkomst, en profetia vi idag ser uppfyllas. En förskjutning som profetian talade om var en överbetoning på kraft, och det ser vi idag, men all kraft kommer ej från Gud. Denna predikan försöker peka på hur det ser ut när det kommer från Herren Gud, och hur det ser ut när det ej gör det.

Read more
Förbered Dig för svåra tider
Read more

Detta är ett profetiskt budskap om vad Herren visat mig, och andra, om vad som ligger framför. Min bön är att det får väcka upp oss inför vad som väntar och förbereda oss, främst andligen. Jag ber att de kristna ska få vara fyllda av frid, förtröstan och nåd, även om det blir kaos runt omkring.

Read more
Translate »

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad